Тренінг "Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку", Бердянський ЦПТО, травень 2019

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Опис

Володіння інформаційно-комунікаційною компетентністю є важливою складовою професійного розвитку педагога, ефективної організації освітнього процесу і застосування можливостей ІКТ у педагогічній діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства.

У арсеналі вчителя є багато дидактичних матеріалів, представлених в електронному вигляді. Сучасні інформаційні технології надають різноманітні інструменти щодо упорядкування таких матеріалів для підвищення ефективності їх використання. Тому необхідним є навчання вчителів гнучкому використанню цих інструментальних можливостей.

Мета та завдання тренінгу

Мета тренінгу – підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників закладів освіти усіх типів шляхом поглиблення їх базових теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних інструментів впорядкування освітнього контенту.

Основні завдання тренінгу:

  • ознайомити учасників з різними способами зберігання контенту в Інтернеті;
  • створити умови для відпрацювання педагогами практичних навичок роботи з інструментами впорядкування освітнього контенту;
  • формувати в учасників здатність до критичного оцінювання та свідомого застосування цих інструментів для оптимального упорядкування контенту до уроку.

Категорія слухачів

Тренінг «Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку» орієнтований на слухачів, що мають базові навички роботи з комп’ютерним обладнанням, програмним забезпеченням і сучасними інтернет-сервісами.

Тренери

Загальні відомості про навчання

Навчальний план тренінгу «Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку» розрахований на 30 академічних годин (1 кредит ECTS).

В межах тренінгу слухач засвоює теоретичний матеріал та виконує комплексне практичне завдання (КПЗ) відповідно до тематики тренінгу, яке оцінюється викладачем за шкалою «Зараховано/Не зараховано». Тренінг завершується отриманням сертифікату за результатами навчання за умови виконання 80% робіт тренінгу та отримання позитивної оцінки вихідного практичного завдання.

Тренінг проводиться за очно-дистанційною формою навчання з використанням авторського електронного курсу «Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку».

Для проведення тренінгу залучається комп’ютерна техніка та швидкісне інтернет-підключення.

Стрічка тренінгу

Терміни навчання 29-31 травня 2019 року

Учасники тренінгу

Роботи учасників

Фото тренінгу

Матеріали та посилання

Результат вбудувати до допису блога.
Адресу (посилання) на допис надати до таблиці прогресу та освітнього середовища