Тренінг "Розробка електронного освітнього контенту", ЗОІППО, листопад 2019

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Опис

Володіння інформаційно-комунікаційною компетентністю є важливою складовою професійного розвитку педагога, ефективної організації освітнього процесу і застосування можливостей ІКТ у педагогічній діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Сучасні інформаційні технології надають різноманітні інструменти щодо створення електронних навчальних матеріалів для підвищення ефективності навчання. Тому необхідним є оволодіння вчителями гнучким використанням цих інструментальних можливостей.

Тренінг «Розробка електронного освітнього контенту» орієнтований на слухачів, що мають базові навички роботи з комп’ютерним обладнанням, програмним забезпеченням і сучасними інтернет-сервісами.

Основні завдання тренінгу:

  • ознайомити учасників з різними способами зберігання контенту в Інтернеті;
  • створити умови для відпрацювання педагогами практичних навичок роботи з інструментами розробки освітнього контенту;
  • формувати в учасників здатність до критичного оцінювання та свідомого застосування цих інструментів для розробки різнопланового контенту до уроку.

Категорія слухачів

Тренінг «Розробка електронного освітнього контенту» орієнтований на слухачів, що мають базові навички роботи з комп’ютерним обладнанням, програмним забезпеченням і сучасними інтернет-сервісами.

Тренери

Загальні відомості про навчання

Навчальний план тренінгу «Розробка електронного освітнього контенту» розрахований на 30 академічних годин (1 кредит ECTS).

В межах тренінгу слухач засвоює теоретичний матеріал та виконує комплексне практичне завдання (КПЗ) відповідно до тематики тренінгу, яке оцінюється викладачем за шкалою «Зараховано/Не зараховано». Тренінг завершується отриманням сертифікату за результатами навчання за умови виконання 80% робіт тренінгу та отримання позитивної оцінки вихідного практичного завдання.

Тренінг проводиться за очно-дистанційною формою навчання з використанням веб-стрічки навчальних матеріалів.

Для проведення тренінгу залучається комп’ютерна техніка та швидкісне інтернет-підключення.

Стрічка тренінгу

Терміни навчання

  • очна частина – 27-29 листопада 2019 року
  • дистанційна частина – 02-09 грудня 2019 року

Учасники тренінгу

Роботи учасників

Матеріали та посилання

Залікова робота: підготовка електронного контенту до уроку засобами довільних сервісів.

Завдання: розробити комплект (не менше 5 елементів) контенту до конкретного уроку засобами веб-сервісів за власним усвідомленим вибором.
Врахувати необхідність підготовки контенту до різних етапів урока:

  • для повторення
  • для ознайомленя з новим матеріалом
  • для отримання практичних навичок
  • для організації швидкого зворотнього зв’язку
  • для поточного та підсумкового контролю тощо.

Посилання на розроблені матеріали перелічити у окремому публічному хмарному документі.
Адресу (посилання) на документ надати до таблиці прогресу.