Тренінг "Хмарні сервіси в освіті", Розівський район, квітень 2019 рік

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Терміни навчання

01.04.2019-04.04.2019

на базі Пролетарського НВК

Слухачі курсу

Вчителі загальноосвітніх шкіл Розівського району

Список учасників тренінгу

Звітні роботи

Колективний OneNote

Колективний Google-сайт

Мета тренінгу

Формування теоретичної бази знань з використання сервісів Office 365 та G Suit, умінь і навичок ефективного застосування інноваційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у слухачів основ комунікації, співпраці, кооперації, інформаційної культури

Що дізнаються та чому навчаться слухачі

Слухачі будуть знати:


• Поняття хмарних технологій

• Види хмарних технологій

• Різні приклади хмарних технологій

• Нормативну базу щодо впровадження хмарних технологій

• Особливості хмарної технології G Suit.

• Особливості хмарної технології Office 365.

• Особливості використання текстового редактора Word Online, табличного процесора Excel Online, редактора презентацій PowerPoint Online.

• Призначення сховища OneDrive.

• Правила опрацювання даних у середовищі для спільної роботи з документами

• Призначення та можливості OneNote

• Створення різних вправ для проведення тренінгу на основі OneNote

• Призначення та можливості Sway.

• Правила створення інтерактивної презентації.

• Особливості колективної та індивідуальної роботи з Sway.

• Можливості використання онлайн опитувальників.

• Особливості створення онлайн опитувальників.

• Можливості OneNote Classroom.

• Правила роботи в OneNote Classroom.


Слухачі будуть вміти:

• Заходити під обліковим записом до G Suit.

• Заходити під обліковим записом до Office 365.

• Організовувати колективну роботу з OneNote.

• Створювати різні навчальні вправи з використанням OneNote.

• Розміщувати різні веб-ресурси на сторінках записника OneNote.

• Створювати колективну презентацію Sway.

• Створювати онлайн опитувальники.

• Реєструвати клас та курс в OneNote Classroom.

• Взаємодіяти з учнями за допомогою OneNote Classroom.

• Надавати доступ до спільних документів в OneNote Classroom.

• мислення, аналізу та синтезу.

• Здатність застосовувати Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• Здатність до абстрактного знання у практичних ситуаціях.

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

• Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

• Навички міжособистісної взаємодії.

• Знання та розуміння предметної області, а саме впровадження хмарних сервісів.

• Здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• Знання та розуміння предметної області, а саме можливості хмарних технологій: Office 365, G Suit

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу


Фотоальбом

Тренер

Тренер: Яновська Олена Сергіївна

Засоби зв'язку з тренером:

моб.тел.: 0660011326

e-mail: elenayanovskaya1986@gmail.com

План тренінгу

1 день (01.04.2019)

Можливості OneNote:

Робота з OneDrive

Word Online, PowerPoint Online

 • Редактор презентацій PowerPoint Online.
 • Редактор текстових документів Word Online.

Презентація Sway/ Приклади:

Завдання 1 дня

 • Колективне:

1. Дати відповіді на питання "Що я знаю про хмарні сервіси?"

 • Індивідуальне:

1.Заповнити сторінку учасника тренінга.

2. Завантажити конспект уроку та презентацію до нього.

3. Розробити конспект у середовищі OneNote.

4. Розробити презентацію Sway.

5. До всіх документів надати посилання на своїй сторінці учасника.


2 день (02.04.2019)

Сервіс Forms

Онлайн форма:

 • Створення онлайн форми на обрану тему
 • Розміщення посилання на сторінці учасника тренінга

Онлайн тест:

Сервіс Календар

Соціальна мережа Yammer

 1. Домашня сторінка Office 365 (ввійти під своїм логіном)
 2. Продивитися всі додатки
 3. Обрати зі списку Yammer
 • Ознайомлюємося з основними видами комунікації в мережі: спілкування, обмін документами, передача миттєвих повідомлень, розміщення проектів, використання додаткових сервісів мережі.
 • Відповідаємо на повідомлення від користувачів нашої групи.

Завдання 2 дня

 • Для усієї групи:

1. Відповісти на питання форми (тесту), які надіслав тренер Teacher36.

2. Приєднатися до запрошення на "Тренінг "Хмарні технології в освіті" на базі Пролетарського НВК".

3. Приєднатися до групи "Хмари в Розівському районі" у Yammer.

 • Індивідуальне:

1. Створити онлайн форму (тест) на обрану тему.

2. Надати посилання до них на своїй сторінці учасника тренінга.

3. Створити свій календар та надати до нього посилання.

4. Поспілкуватися у групі "Хмари в Розівському районі" у Yammer.


3 день (03.04.2019)

Google-диск:

 • Онлайн тест
 • Classroom
  • робота в класі
  • створення курсу
 • Hangouts: персональні і групові чати

Завдання 3 дня

 • Колективне:

1. Заповнити колективну презентацію

2. Заповнити форму.

3. Приєднатися до Hangouts, створити групи для розмов та поспілкуватися.


 • Індивідуальне:

1. Надайте посилання до виконаної роботи з колективної презентації

2. Завантажте на Google диск конспект уроку та надайте доступ до нього на своїй сторінці Google сайту "Тренінг "Хмарні технології в освіті"".

3. Створіть опитувальник та надайте до нього посилання на своїй сторінці.

4. Створіть Клас (назва якого відповідає предмету який викладаєте), додайте до нього учасників (тренера та сусіда ) та опублікуйте відео з You Tube та надайте таку інформацію: назва класу та код на сторінці учасника тренінга.


4 день (04.04.2019)

Соціальна мережа Google+

 • Створити профіль у соціальній мережі Google+
 • Приєднатися до спільноти "Вчителі Розівського району", поспілкуватися з учасниками тренінгу, надати посилання до нього.

Робота з Google Календарем

  • Створення індивідуального календаря
  • Вбудовування календаря на Google сайті

Робота з відеосервісом YouTube

Сервіс Google фото

Робота з колективним Google сайтом


Завдання 4 дня

 • Колективне:

1. Спілкування в соціальній мережі Google+.

2. Створення власного календаря.

3. Завантаження відео файлів з відеосервісу You Tube.

4. Створення колективної замітки у сервісі Google Keep.


 • Індивідуальне:

1. Надати посилання до створеного власного календаря.

3. Створити власний Сайт-Портфоліо та надати посилання до нього.

Для забезпечення курсу необхідні

Технічні засоби:

комп'ютер, планшет, ноутбук, модем, підключення до глобальної мережі Інтернет.


Програмні засоби:

пакет Microsoft Office, програма-браузер, програми для перегляду графічних зображень.

Необхідні ресурси


Категорія

Хмарні сервіси в освіті