Участник:Нечипоренко Костянтин

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск
Portret nechuporenko16042015.JPG


Нечипоренко Костянтин Сергійович

Освіта: вища, у 2005 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю практична психологія і отримав кваліфікацію практичного психолога у закладах освіти та соціального педагога (психолого-педагогічне консультування в реабілітаційних центрах).

Місце роботи:Комунальний заклад "Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр" Запорізької обласної ради

Посада: заступник директора з виховної роботи коледжу.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Контакти: роб. тел. 286-53-04.

Нагороди: Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (за вагомий внесок у справу розбудови інноваційного педагогічного закладу та особисті досягнення; наказ облУОН № 434 від 29 липня 2010 р.).

Проблемна тема, над якою працює: «Корекція і розвиток самооцінки соціально-депривованих підлітків з обмеженнями життєдіяльності».

Публікації:

Колективні монографії

 • Нечипоренко К. С. Взаємозв’язок особливостей психічного розвитку депривованих батьками підлітків з їх самооцінкою / К. С. Нечипоренко // Соціокультурні та освітні процеси Запорізького Приазов’я: проблеми, пошуки та перспективи : монографія / За ред. Л. В. Афанасьєвої, В. В. Молодиченка, В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя : Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013. – С. 515-521.
 • Нечипоренко К. С. Інноваційні педагогічні технології формування в учнів адекватної самооцінки / К. С. Нечипоренко // Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення : Монографія / за ред. В. С. Рижикова, С. Л. Катаєва. – Кіровоград : КП «Поліграфія», 2014. – С. 332-350.

Статті у наукових фахових виданнях

 • Нечипоренко К. С. Особливості самооцінки підлітків, що виховуються в умовах батьківської депривації / К. С. Нечипоренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – № 23. – С. 168-171.
 • Нечипоренко К. С. Вплив самооцінки депривованих батьками підлітків з психофізичними вадами на вибір сфери діяльності / К. С. Нечипоренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 25. – С. 150-155.
 • Нечипоренко К. С. Дослідження самооцінки депривованих підлітків із психофізичними вадами в умовах інтернатного закладу / К. С. Нечипоренко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка : наукове видання. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2014. – № 1 (12). – С. 199-204.
 • Нечипоренко К. С. Визначення стану сформованості самооцінки соціально депривованих підлітків з психофізичними вадами / К. С. Нечипоренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 28. – С. 317-321.
 • Нечипоренко К. С. Дослідження суб’єктивних причин неадекватності самооцінки депривованих підлітків з психофізичними вадами / К. С. Нечипоренко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [текст]. Вип. 121. Т. ІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 53-57.
 • Nechyporenko K. S. Development of adequate self-esteem of depriviated teens with psychophysical weaknesses of boarding schools / K. S. Nechyporenko // European humanities studies: State and Society – Kraków, 2014. – s. 115-125.
 • Нечипоренко К. С. Специфіка корекції самооцінки соціально-депривованих підлітків з обмеженням життєдіяльності в умовах інтернатного закладу / К. С. Нечипоренко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Вип. V. В 2-х т., том 2 – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – С. 208-217.

Статті, матеріали та тези наукових конференцій

 • Нечипоренко К. С. Формирование культуры здорового образа жизни у младших школьников в условиях учебно-реабилитационного центра / К. С. Нечипоренко // Начальное образование: реалии и перспективы в условиях внедрения стандартов второго поколения : мат-лы ІІІ Междунар. науч.-практич. конф., 19-21 апреля 2012 г. ; под ред. З. А. Магомеддибировой. – Москва : ООО Издательство «Гном», 2012. – С. 562-566.
 • Нечипоренко К. С. Батьківська депривація як чинник неадекватності самооцінки / К. С. Нечипоренко // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 квітня 2012 р. / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 185-187.
 • Нечипоренко К. С. Особливості впливу соціально значущої групової діяльності на корекцію і розвиток адекватної самооцінки депривованих батьками підлітків в інтернатних закладах / К. С. Нечипоренко // Zbiór raportów naukowych «Nauka w świecie współczesnym» (29.05.2013 – 31.05.2013) – Łódź : Wydawca : Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2013. – s. 8-15.
 • Нечипоренко К. С. Адекватна самооцінка як підґрунтя для формування творчої особистості вчителя / К. С. Нечипоренко // Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів : мат-ли Всеукр. наук.-практич. конф. (27-28 лютого 2014 року). – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 154-157.
 • Нечипоренко К. С. Педагогічна технологія формування в учнів адекватної самооцінки / К. С. Нечипоренко // Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти : мат-ли Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю з дня народження Є. С. Березняка : НГУ, 2014. – С. 208-213.
 • Нечипоренко К. С. Проектна діяльність – складова корекції і розвитку адекватної самооцінки підлітків з вадами психофізичного розвитку в інтернатних закладах / К. С. Нечипоренко // Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті : в 2 ч. : мат-ли Всеукраїнської наук.-практ. конф. 29-30 жовтня 2014 р. / Ред. кол. : О. А. Федоренко, І. Г. Єрмаков (науковий редактор), А. М. Ратушна, О. М. Коровай. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Ч. 2. – С. 470-473.

Статті у наукових виданнях

 • Нечипоренко К. С. Розвиток адекватної самооцінки депривованих підлітків з психофізичними вадами як складової їх життєвої компетентності / К. С. Нечипоренко // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми та перспективи розвитку : ювілейний науково-методичний збірник. / за редакцією Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен, В. В. Нечипоренко, Н. М. Гордієнко, О. Л. Позднякової. – Запоріжжя : Видавництво комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, 2013. – С. 447-449.
 • Нечипоренко К. С. Адекватна самооцінка як фактор вибору підлітками з психофізичними вадами пріоритетності видів діяльності / К. С. Нечипоренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти і розвитку особистості: теорія та практика : зб. наук. праць Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. – Випуск 2. – Запоріжжя : Видавництво комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, 2013. – С. 262-269.
 • Нечипоренко К. С. Взаємозв’язок сформованості адекватної самооцінки і відчуття самоефективності особистості підліткового віку / К. С. Нечипоренко // Проблеми соціальної та життєвої практики в сучасному освітньому просторі : зб. наук. праць Хортицького національного навчально-реабілітаційного центру. – Випуск 3. – Видавництво комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, 2014. – с. 41-48.