Участник:Tatyana-yakovenko

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Татьяна Васильевна Яковенко

Запорожский учебно-воспитательный комплекс "ОСНОВА"

 • Личные данные:

Почтовый адрес: ул Цитрусовая, дом 6, кв. 55, Запорожье, 71071

Телефон: 068-86-20-977

Электронный адрес: tatyana-yakovenko@mail.ua


Содержание

Методическая работа

Портфолио

Разработки уроков

Дидактический материал

Классное руководство

Основні принципи виховної роботи:

 • Гуманістична орієнтація (дитина – головна цінність у системі відносин).
 • Соціальна адекватність ( відповідність змісту і засобів виховання в соціальній системі).
 • Індивідуалізація ( індивідуальний підхід до кожного, надання можливості учням для самореалізації і саморозкриття ).
 • Соціальна адаптація ( адаптація в соціальному середовищі через спілкування, міжособистісні відносини).
 • Створення виховного середовища (створення таких відносин, що можуть формувати особистість дитини).


Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників на 2014-2015 н.р.:

 • - підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;
 • - інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників в рамках модернізації виховання;
 • - забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • - формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;
 • - озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;
 • - координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;
 • - сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;
 • - оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу; вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.


Кредо: Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.

Формули успіху

Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь.
Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати.
Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить.
Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую.
Хто не дивиться вперед – залишається позаду.
Кожна дитина – таланту перлина.
Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите.
Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому.
Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя.Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • - аналітико-прогностична функція, що виражається в здійсненні аналізу якості надання виховних послуг, розробці методик й інструментарію виявлення результативності й прогнозування, а також їхнього подальшого вмісту за напрямками виховної роботи;
 • - організаційно-координуюча функція, що забезпечує планування й організацію роботи методичного об’єднання класних керівників;
 • - інформаційна функція, що виражається в інформуванні педагогічних працівників школи з питань виховної роботи;
 • - методична функція, забезпечує створення організаційно-педагогічних умов з метою вдосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання.

Змістом діяльності методичного об’єднання класних керівників є:'

 1. 1. Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників:
 2. - розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;
 3. - розробка методичного супроводу виховного процесу.
 1. 2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:
 2. - надання адресної методичної допомоги.
 1. 3. Здійснення аналізу якості здійснення виховних послуг за напрямками:
 2. - стан виховання в процесі навчання;
 3. - створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;
 4. - науково-методичне забезпечення виховного процесу;
 5. - формування виховної системи школи;
 6. - організація соціально-профілактичної роботи;
 7. - моніторинг рівня вихованості учнів.
 1. 4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:
 2. - організація методичних виставок;
 3. - розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;
 4. - підготовка творчих звітів;
 5. - семінари, тренінги, конференції.
 1. 5. Організація позаурочної діяльності.


МО классных руководителей

Мой 9-Б класс

Художественная культура

Уроки

Презентации