Академічна доброчесність і бібліотека

Материал из ЗапоВики
Версия от 14:16, 16 августа 2020; Krizshko.l (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Akadem.dobroshesn.png

Содержание

Вступ

Визначення

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

(Ст. 42; п. 1 Закону України "Про освіту" № 2145-VIII ; ред. від 24.06.2020).

Принципи академічної доброчесності

Законодавчі документи

Публікації (книги, статті, методичні матеріали тощо)

Сприяння сайт.jpg

Відеоматеріали

Проєкт SAIUP Академічна доброчесність

Презентації

Онлайн-курси

Ресурси для перевірки матеріалу на плагіат