Вивчаємо математику

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Оскільки математика представляє по своїй природі загальне і абстрактне знання, вона в принципі може і повинна використовуватися у всіх галузях науки. Математику можна віднести до загальних наук. У самому справі, вона вважається загальною і абстрактною наукою, оскільки математичний апарат в принципі може використовуватися і практично використовується у всіх без винятку галузях знання. Завдання математики полягає в описі того або іншого процесу за допомогою будь-якого математичного апарату, тобто формально-логічним способом.Викладання будь-якого розділу математики благотворно позначається на розумовому розвитку учнів, оскільки прищеплює їм навички ясного логічного мислення, що оперує чітко визначеними поняттями.
Існує багато сучасних методів навчання, які уроки роблять цікавішими. Користуючись цими методами вчитель забезпечує своїх учнів міцними знаннями та серйозно підготувлює до майбутніх випускних іспитів. Також окремі методи можуть використовувати учні самостійно.
Наприклад,

  1. Дистанційне навчання
  2. Інтерактивні методи навчання
  3. Використання мультимедійних технологій

Вважаю, що використання ІКТ сприяє вирішенню наявних утруднень у шкільному курсі математики. Наприклад, на етапі переходу від конкретних до загальних задач з умовою, заданою параметрично, традиційно виникають труднощі, пов’язані з віковими особливостями школярів. Якщо не подолати їх вчасно, учень важко засвоює і погано розуміє суть теорем, законів, зустрічається з труднощами під час формулювання висновків, узагальнень, проведенні досліджень тощо.

Література:
  1. Мурадян А. Продуктивность информационных технологий
  2. Архипов А. В. Эффективности информационных систем // Компьютер-ИНФОРМ. – 1999. – №14.