Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек "Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини" (жовтень 2018)

Материал из ЗапоВики
Версия от 20:34, 23 января 2018; Krizshko.l (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Вступ

Мета цьогорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Термін

1 - 31 жовтня 2017 року в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек проходитиме Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.

Підстава

Гасло місячника

"Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини"

Учасники місячника

 • шкільні бібліотекарі,
 • представники обласних державних адміністрацій, органів управління освітою,
 • директори навчальних закладів,
 • методисти з бібліотечних фондів,
 • громадські організації.

Організація проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Напрями роботи бібліотек з виховання культури здоров’я учнів

 • поповнення бібліотечного фонду документами з різних галузей знань, зорієнтованих на формування в учнів практичних навичок дбайливого ставлення до свого здоров’я;
 • популяризація літератури про здоров’я та здоровий спосіб життя;
 • створення навігатора для швидкого пошуку сайтів з інформацією щодо здорового способу життя в Інтернеті;
 • організація традиційних і віртуальних тематичних книжкових виставок;
 • інформаційний супровід;
 • проведення масових заходів (конференції, цикли бесід, огляди літератури, усні журнали, дискусії, диспути, діалоги тощо).

Орієнтовні заходи для шкільних бібліотек