Засвоєння нових термінів на уроках географії.

Материал из ЗапоВики
Версия от 23:42, 21 мая 2019; Aviket (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Жовтяк 335 2019.jpg

В умовах оновлення системи освіти важлива увага приділяється особистості в процесі навчання. Тому важливо вибрати методи і форми організації навчальної діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті - розвитку особистості. Розвиток мовлення учнів є невід'ємною частиною навчання.

Содержание

Навчальний заклад

Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" Запорізької обласної ради
2016-2017 навчальний рік

Автор:

Жовтяк Гульнара Кашифівна, вчитель географії та природознавства

Тема:

Засвоєння нових термінів на уроках географії

Мета:

1.Удосконалення методів організації навчальної діяльності учнів, які оптимально відповідають розвитку мовлення та розширенню їх словникового запасу;
2.Формування понятійного апарату,що відображає властивості і суттєві зв'язки предметів та явищ не ізольовано, а у зв'язку з іншими.
3.Покращення засвоєння нових термінів на цій основі.

Стаття: Засвоєння нових термінів на уроках географії

"Альфою та омегою нашої дидактики нехай буде пошук і відкриття способу, за допомогою якого б учителі менше навчали, а учні більше б училися"
Слова Я.А.Коменського, є актуальними й сьогодні, адже сучасне життя вимагає від культурної людини самостійної праці над собою, над підвищенням свого культурного та освітнього рівня, наполегливої самоосвіти, що є найпоширенішою та найдоступнішою з форм постійного розширення,збагачення свого словникового запасу та поглиблення знань.

Географія, як навчальний предмет, передбачає засвоєння нових термінів, понять,розширення словникового запасу учня, включення нових слів у мовлення відповідно до норм граматики та стилістики. Це той мінімум знань, який учні зобов'язані мати . Відомо, що гарна розповідь можлива тільки в міру накопичення географічних знань і словникового запасу. У зв'язку з цим, велика увага надається формуванню понятійного апарату. Поняття передбачають один з найважливіших компонентів системи наукових знань, базисну одиницю, що є "ядром", навколо якого формуються наукові знання.
Головною умовою формування мислення є системність навчання, яка виражається в оволодінні поняттями, розташованими в певній послідовності. Тому велике значення приділяється оволодінню понятійним апаратом в курсі фізичної географії.
Для повноцінного засвоєння учнями навчального матеріалу необхідно, щоб система понять утворила структурний скелет знань з тих чи інших тем, а також з навчальної дисципліни в цілому.


В формуванні понять виділяється три рівні:
1. Засвоєння інформації - відповідь на питання "Що таке?"
2. Застосування понять з знайомої ситуації.
3. Творче застосування знань у новій навчальній діяльності.
Завдяки цьому були розроблені деякі прийоми формування понятійного апарату з географії та рекомендації по формуванню функціональної грамотності учнів.

Звичайний порядок введення термінів такий:
1. . Термін вводиться в процесі пояснення матеріалу за новою темою.(Наприклад: Північна Америка. Внутрішні води.).
2. Значення терміну розкривається до розповіді вчителя або в процесі розповіді. (Міссісіпі-найбільша та найповноводніша річка Північної Америки,бере початок з Великих рівнин, збираючи по дорозі тисячі притоків, набільші з яких Міссурі і Огайо.)
3. Учні записують новий термін на даному уроці і закріплюють його значення на наступних уроках. Нове слово чітко пишеться на дошці, виділяючи важкі орфограми кольоровою крейдою і голосом, заздалегідь попереджаються можливі помилки: ( "Міс-су-рі - буква С повторюється два рази", «Міс-сі-сі-пі, О-гай-о» ) Закріпити нову лексику і відпрацювати можна за допомогою декількох прийомів:
1. Робота з підручником (складання плану, конспектування).
2. Складання таблиць, схем,карт знань.

Внутрішні води Північної Америки.jpeg
3. Деформований текст. Вставити нові терміни в текст.
4. Робота з «німою картою».
5. Робота з довідковою літературою (підготовка повідомлень на задану тему).
6. Оформлення в кабінеті словника термінів.
7. Накопичення дидактичного матеріалу за термінами.
8. Ведення учнями власних зошитів- термінологічних словничків.

Контроль.
1. Твори з застосуванням термінів.
2. Реферати.
3. Практичні роботи.
4. Складання чайнвордів, кросвордів, ребусів. Робота з інтернет-ресурсом LearningApps.org
Вправа для 7 класу "Внутрішні води Північної Америки"
Онлайн кросворд Північна Америка

Дидактичний матеріал
Види словниково-термінологічної роботи на уроках географії

1. "Пошта".(Групова форма роботи)
Учням роздаються кишеньки ( "поштові ящики") з назвами тем, що вже вивчені або вивчаються в даний момент, а також картки з термінами, що відносяться до тієї чи іншої теми. Діти повинні розкласти по кишеням і не помилитися адресою. Наприклад,таке завдання: покласти в кишеньку "Води суші" такі терміни: басейн, витік, дельта, затока, вододіл.

2. "Третій зайвий.(Індивідуальна форма роботи)
Учням пропонується набір термінів, що відносяться до однієї теми. Один з перерахованих термінів не відноситься до теми, його необхідно виявити. Наприклад:
річка, острів, затока, море грунтові, артезіанські, льодовикові, міжпластові, Ангара, Єнісей, Анхель, Амазонка Хмара слів "Частини Світового океану"
Хмара слів "Частини Світового океану".png

3 . "Я крокую"(Пропоную проводити цю форму роботи на узагальнюючих уроках)
На кожен крок учні називають терміни, пов'язані з темою. Виграє той, хто назве більше термінів не зупиняючись.

4. "Географічний ланцюжок".
Може проводиться на початку кожного уроку, щоб згадати всі терміни з заданої теми. Учні по черзі, не встаючи, кидають м'яч, називають терміни від першої парти до останньої, або задають питання на знання термінів. Можлива взаїмоперевірка, робота в парах.

5. Робота по картках із завданням:
"Встав пропущені букви і слова. Поясни їх значення ".
Наприклад: "Бархан це ... з піску, відкладеного вітром" (пагорб, підвищення)
Цей вид роботи проводиться зі слабовстигаючими учнями (індивідуально)

6. Робота за картками із завданням:
"Чому нижче наведені слова написані з великої літери? Згрупуйте їх. Покажи по карті ". Наприклад: Байкал, Атлантичний, Ніагарський, Анхель, Ангара, Амазонка, Онезьке.

7. Види словникових диктантів, які використовуються для контролю знання термінів:
• Коментований диктант.
Учитель називає географічний об'єкт. Учень - коментатор дає визначення об'єкта і показує його на стінний карті. Учні слідом за коментатором відшукують назву на картах, а потім записують її в зошит разом з означенням або необхідними поясненнями .
• Пояснювальний диктант з наступним записом в зошитах.
Учитель диктує термін, наприклад, тропіки. Учні записують термін і його визначення.
• Графічні диктанти.
Учням зачитуються твердження, де треба відповідати "так" або "ні"
• Словниковий диктант.
Вчитель диктує географічні терміни, завдання учнів- написати їх без помилок.

8. Використання ігрових форм для контролю знань термінів
• «Поле чудес»
•"Хто більше". На дошці вивішується великий аркуш з буквами. Складіть з даного набору букв якомога більше термінів.
• "Піраміда" Учень сідає обличчям до класу, вчитель показує термін іншим учням, які повинні пояснити значення показаного терміну, не називаючи його. А учень сидить обличчям до класу, повинен визначити цей термін.
Гра "Хто хоче стати мільйонером?
Вправа з географії для 7 класу "Африка"

9. "Запитальник".
При завершенні великих тем можна запропонувати учням скласти запитальники з вивченого матеріалу. На уроці до дошки викликаються по два учні. Один - задає питання, інший - відповідає. Завдання можуть бути різні: показати на мапі об'єкт, порівняти його з іншими, вгадати об'єкт по ряду ознак, придумати речення з терміном, дати визначення терміна і т.д.
Отже, такі види роботи над засвоїнням та повторенням термінів в різноманітних географічних іграх дає позитивні результати.