Интегрированные курсы учителей русского языка, литературы, зарубежной литературы, украинского языка и литературы, 16.01-03.02

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

26.01.2017. Педагогическая практика в Запорожской гимназии № 11 (директор Непрядкина С.Ю.). Свой опыт интеграции предметов предложили учителя гимназии Михайленко Т.В. и Настыч Т.В.

Содержание

Слушатели курсов

Юзва Р.С.

Курсовая работа "Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках зарубіжної літератури засобами інноваційних технологій"

Олимпиадное задание

Ребус

Причиненко Л.О.

Випускна робота з теми "Вивчення стильових особливостей ранньої лірики Ґете на уроках зарубіжної літератури"

Конкурсне завдання із зарубіжної літератури

Ребус

Доценко З.І.

Конкурсне завдання із зарубіжної літератури

Ключ до завдання

Ребус

 Курсова робота на тему:"Особливості викладання зарубіжної літератури в класах інтенсивної педагогічної корекції"

Походун І.А.

Курсова робота з теми "Розвиток творчих здібностей дітей, забезпечення умов для самореалізації в позаурочний час у системі модернізації змісту і структури освіти"

Конкурсне завдання з зарубіжної літератури

Ребус

Гаєвська О.В.

Курсова робота з теми "Розвиток творчих здібностей учняв як засіб формування комунікативної компетентності школяра"

Конкурсне завдання з зарубіжної літератури

Ребус

Бондаренко В.Д.

Випускна робота "Групові форми роботи на уроках української мови та літератури як засіб підвищення ефективного навчання"

Олімпіадне завдання їз зарубіжної літератури

Ребус

Галич А.Г.

Курсова робота з теми "Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури"

Олімпіадне завдання

Ребус

Касьянова А.В.

Курова робота з теми "Спрямування інтерактивних технологій на підвищення компетенції учасників освітнього процесу"

задания по русскому языку

ребус

Санфірова І.В.

Курсова робота з теми "Інтерактивні методи та прийоми навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів"

Задание по русскому языку

Ребус

Кулик Н.П.

Курсова робота на тему "Організація ігрової діяльності на уроках зарубіжної літератури"

Олимпиадные задания по русскому языку

Ребус

Полякова Н.В.

Курсова робота на тему "Развитие творческих способностей на уроках русского языка с использованием инновационных технологий"

Конкурсное задание по русскому языку

Ребус

Романенко Л.А.

Випускна робота з теми "Використання інноваційних методів навчання на уроках зарубіжної літератури"

Олімпіадні завдання із зарубіжної літератури

Ребус

Бербері М.В.

Курсовая работа на тему "Впровадження та використання проектних технологій на уроках літератури"

Олімпіадні завдання з російської мови

Ребус

Шикита Ю.О.

Випускна робота на тему "Проблемне навчання на уроках зарубіжної літератури"

Олімпіадні завдання з російської мови

Ребус

Ієвлева О.А.

Курсова робота з теми "Формування загальнолюдських цінностей на уроках зарубіжної літератури"

Олімпіадні завдання із зарубіжної літератури

Ребус

Добровольська Т.В.

Курсова робота з теми "Театралізована діяльність як засіб розвитку мовлення на уроках літератури та позакласній роботі"

Олімпіадні завдання з російської мови

Ребус

Шкода Н.Г.

Курсова робота з теми "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури"

Завдання з російської мови

Ключі

Ребус

Пазл "Маугли"

Літвін Г.В.

Курсова робота з теми "Використання інтерактивних методів для створення позитивної атмосфери на уроці"

Конкурсні завдання з літератури

Ребус

Цикарєва С.А.

Курсовая работа по теме "Применение технологии развития критического мышления на уроках русского языка и литературы"

Конкурсное задание по русскому языку

Ребус

Лисенко В.О.

курсова робота на тему "Групові форми роботи на уроках зарубіжної літератури

завдання для олімпіади з російської мови

ребус

Яценко О.О.

курсова робота з теми "Види робіт з морфеміки на уроках російської мови в 5-6 класах"

завдання для олімпіади з російської мови

ребус

Скрябіна Г.М.

Курсова робота з теми "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках зарубіжної літератури як засіб активізації творчої діяльності учнів"=

Задания для контрольной работы МАН по русскому языку в 11 классе

Ребус

Мала О.В.

Задания по языку в 9 классе

Курсова робота з теми "Інноваційні технології на уроках української та зарубіжної літератури. "Мозковий штурм""

Ребус

Яценко Н.Є.

Курсова робота - Впровадження методу проектів на уроках зарубіжної літератури

Олимпиадные задания по русскому языку - 9 клас

Ребус