КОНСПЕКТ УРОКУ (7 КЛАС)

Материал из ЗапоВики
Версия от 11:16, 31 августа 2018; Mezhenina (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

КОНСПЕКТ УРОКУ (7 КЛАС) Тема уроку: Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми; розвивати вміння учнів застосовувати знання з теми до розв’язування задач; розвивати творче та логічне мислення; формувати математичну компетентність, розширювати кругозір; підвищувати інтерес до геометрії; виховувати культуру спілкування. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.