Каталог освітніх авторських е-ресурсів Запорізької області

Материал из ЗапоВики
Версия от 22:18, 16 декабря 2018; Aviket (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Мета каталогу

підвищення доступності та якості освіти, забезпечення можливості дистанційного, індивідуального навчання, самоосвіти та систематизації досвіду використання електронних освітніх ресурсів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Термінологічний апарат

Термінологічний апарат визначається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1060 про затвердження «Положення про електронні освітні ресурси».

Види електронних освітніх ресурсів

 • До КЕОР можна подавати такі види електронних освітніх ресурсів:
  • Вікі-розробка (стаття, конспект уроків, сценарій навчально-виховного заходу, навчальний проект та ін..).
  • Блог.
  • Сайт.
  • Курс дистанційного навчання.
  • Репозитарій електронних ресурсів.
  • Електронний навчальний посібник та інші ресурси,
які забезпечують можливість дистанційного, індивідуального навчання та самоосвіти учнів.

Порядок створення, оновлення каталогу та терміни

 • Педагогічні працівники, які бажають надати свій електронний ресурс для розміщення його у каталозі повинні заповнити е-заявку у терміни:
  • І період: 01 грудня – 31 січня
  • ІІ період: 01 квітня – 31 серпня

Матеріали, надані раніше або пізніше визначеного терміну, будуть розглядатись лише у відповідності до термінів визначених наступними пунктами цього положення.

Е-заявка для надання ресурсу до КЕОР
Увага! Наступний прийом заяв відбудеться у терміни: 01 квітня – 31 серпня 
Переглянути надіслані заяви: Отримані заяви
 • Модератор каталогу організовує збір, систематизацію та розсилку заяв до відповідних кафедр та центрів ЗОІППО у терміни:
  • І період: протягом лютого
  • ІІ період: протягом вересня
 • Співробітники ЗОІППО, які координують навчальні предмети рецензують надані електронні ресурси у терміни:
  • І період: до засідання НМР у березні-квітні
  • ІІ період: до засідання НМР у жовтні-листопаді
 • Рецензії надаються координатору каталогу в друкованому вигляді за підписом співробітника ЗОІППО та першого проректора інституту.
 • Координатор каталогу надає подання на розгляд науково-методичної ради ЗОІППО на найближчому (найближчих) засіданнях НМР (згідно плану роботи НМР).
 • Схвалення (відхилення) електронних ресурсів відбувається на науково-методичній раді ЗОІППО .
 • Модератор вносить електронні ресурси до КЕОР (згідно рішення науково-методичної ради ЗОІППО та відповідного наказу ЗОІППО), присвоює відповідний номер та розміщує е-сертифікат веб-ресурсу до теки загального доступу, а вікі-сертифікат - на вікі-сторінку.

Усі е-сертифікати мають порядковий номер і вносяться у відповідний реєстр, який ведеться модератором КЕОР.

Видалення електронних освітніх ресурсів з каталогу

 • У разі закриття електронного освітнього ресурсу автор (автори) повинні надати заяву на видалення ресурсу з каталогу.
Заява на видалення ЕОР з каталогу
 • Координатор та модератор каталогу залишають за собою право видаляти ЕОР у випадках:
  • зміст ЕОР порушує закон України «Про інформацію»
  • зміст ЕОР порушує закон «Про авторське право та суміжні права»
  • ЕОР довгий час не оновлюється (крім вікі-розробок)
 • Відповідний запис про видалення вноситься до реєстру, матеріал видаляється з каталогу.

Зміни до положення

 • Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти залишає за собою право доповнювати/змінювати пункти даного положення.
 • Інформація про зміни розміщується на Запорізькому порталі ЗапоВікі протягом двох тижнів після затвердження змін.

Результати рецензування

Основні причини відмови у рецензуванні:

 • Не відповідає положенню.
  • Пояснення: згідно положення до КЕОР можна подавати освітні ресурси, які забезпечують можливість дистанційного, індивідуального навчання та самоосвіти учнів. Тобто дистанційні курси для вчителів, блоги/сайти ШМО, РМО не відповідають цим вимогам.
 • Не є вікі-розробкою
  • Пояснення: згідно положення сертифікуватись може Вікі-розробка, яка створена безпосередньо на Вікі-порталі. Тобто розробки, які розміщені на шкільному сайті, Гугл-документи не є Вікі-розробками.

Е-сертифікати розміщених веб-ресурсів

Е-сертифікати розміщених веб-ресурсів

Каталог електронних освітніх ресурсів Запорізької області