Конспект уроку з геометрії 8 клас з теми "Площа трапеції"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Автор розробки: Конькова Діна Едуардівна, вчитель математики Матвіївської ЗОСШ-інтернату І-ІІІ ступенів


Тема уроку: Площа трапеції.
Мета уроку: закріпити знання учнів про застосування формул для обчислення площі трикутника. Розглянути формулу для обчислення площі трапеції. Сформувати в учнів уміння та навички застосовувати цю формулу для обчислення площі трапеції.
Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.
Обладнання: конспект "Площа трикутника", підручник.Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання та перевірка засвоєних знань


Самостійна робота
1. Сторона трикутника дорівнює 12 см, а висота, проведена до неї, – 2,5 см. Знайдіть площу трикутника.
2. Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 2 см, а його площа 10 Dina Konkova 14.png. Знайдіть другий катет цього трикутника.
3. Знайдіть площу рівнобедреного прямокутного трикутника з гіпотенузою 8 см.


ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку


Завдання
1) Одного разу Петрик П'яточкін склав трапецію із чотирьох прямокутних трикутників. Чи зможете ви повторити його досягнення? «покращити» (тобто скласти трапецію з меншої кількості прямокутних трикутників)? Що спільного мають усі трикутники в кожному із зображених випадків?
2) Який із випадків можливий для будь-якої трапеції?


Розв'язуючи завдання, учні можуть прийти до конфігурацій, зображених на малюнку

Dina Konkova 13.png


ІV. Актуалізація опорних знань, та вмінь


Кросворд на перевірку основних понять з теми «Трапеція»:


Питання
1. Чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. (Трапеція)
2. Як називаються паралельні сторони трапеції? (Основи)
3. А непаралельні? (Бічні)
4. Перпендикуляр, опущений з будь-якої точки прямої, яка містить одну з основ, на пряму, яка містить другу основу. (Висота)
5. Лінія, яка сполучає середини бічних сторін трапеції. (Середня)


Dina Konkova krossvord.png


V. Засвоєння знань


Правильно обчислювали площі прямокутника, трикутника і трапеції вчені Вавилона ще 4 тисячі років тому. Отже, перейдемо до нашої трапеції.

Теорема. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ на висоту.

Доведемо це.
Нехай ABCD – довільна трапеція з основами AD = a, BC = b.

Dina Konkova 11.png


Нехай h – висота цієї трапеції (відстань між прямими AD і BC). Добудуємо трапецію Dina Konkova 1.png, рівну даній ( у якій Dina Konkova 2.png ). Чотирикутник Dina Konkova 3.png – паралелограм, бо Dina Konkova 4.png і Dina Konkova 5.png . Сторона цього паралелограма Dina Konkova 6.png , а висота h, тому його площа дорівнює Dina Konkova 7.png. Площа трапеції становить половину площі паралелограма. Тому її площа

Dina Konkova 12.png
 ::Наслідок. Площа трапеції дорівнює добутку її середньої лінії на висоту. 


VI. Формування первинних умінь


Виконання усних вправ
1. Дві рівновеликі трапеції мають рівні висоти. Чи означає це, що ос¬нови даних трапецій також відповідно рівні?
2. Чи може діагональ трапеції ділити її на два рівновеликі трикутни¬ки? Відповідь обґрунтуйте.
3. Дано: ABCD — трапеція (BC || AD). Знайдіть 5, якщо:
а) ВС = 2 см; AD = 10 см; h = 5 см;
б) BC + AD = 16 см; h = 6 см;
в) середня лінія дорівнює 10 см; висота 5 см;
г) r = 5 см; AB + CD = 18.

Виконання письмових вправ
1. Знайдіть площу трапеції, якщо:
а) її основи дорівнюють 4 см і 10 см, а висота — 6 см;
б) висота трапеції та її середня лінія дорівнюють 8 см.
2. Основи рівнобедреної трапеції дорівнюють 8 см і 16 см, а гострий кут — 45°. Знайдіть площу трапеції.
3. Знайдіть площу:
а) рівнобедреної трапеції з основами 15 см і 39 см, діагональ якої перпендикулярна бічній стороні;
б) прямокутної трапеції з бічними сторонами 12 см і 13 см, діагональ якої є бісектрисою гострого кута.


VII. Підсумки уроку
Яка із фігур зайва? Чому?
Dina Konkova 10.JPGVIII. Домашнє завдання


Вивчити формулу для обчислення площі трапеції.

Розв'язати задачі.

1. Основи трапеції дорівнюють 15 см і 19 см, а висота 12 см. Знайдіть її площу.

2. Обчисліть площу прямокутної трапеції, у якої дві менші сторони дорівнюють по 6 см, а більший кут 135°.

3. У рівнобічну трапецію вписано коло радіусом 3 см. Знайдіть сторони трапеції, якщо її площа дорівнює 60 Dina Konkova 14.png.Література:


1. Геометрія: Підручник для 8 кл. середніх загальноосвітніх закладів/ Бевз Г.П.– Київ: Вежа, 2008

2. Геометрія. 8 кл.: збірник задач і контрольних робіт/ Мерзляк А.Г.–Харків: Гімназія, 2013