Конспект уроку з української мови на тему "Частка як частина мови. Розряди часток"

Материал из ЗапоВики
Версия от 13:23, 25 апреля 2017; Циганкова1 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Урок №_____ 7 кл

Тема: Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням
Мета: ознайомити учнів з частками та їх розрядами за значенням; удосконалювати уміння вичленовувати частки в реченні, пояснювати їх значення; розвивати усне й писемне мовлення учнів, за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття прекрасного, відповідальність за його збереження та примноження.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Обладнання: засоби мультимедіа, ілюстрації, картки самопідготовки з теми «Частка як частина мови».
Презентація до уроку https://drive.google.com/file/d/0Bzj3rgT8OE7YakRCcFZVbGliMnc/view?usp=sharing

Перебіг уроку :І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ.
Орієнтація. Емоційна готовність учнів до уроку. «До успіху». —Усміхніться одне одному, подумки побажайте успіхів на цілий день.. Для того щоб впоратися на уроці із завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі, (можна оформити як девіз уроку):
Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитися, а бачити
Не просто відповідати, а міркувати.
Дружно і плідно працювати.


:II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок семикласників. Перевірка домашнього завдання. Уявна мандрівка в країну Морфологію.
– Сьогодні ми знову вирушимо в мандри до цієї багатої на слова країни, щоб поповнити свої знання. Пригадаймо, що ми знаємо про жителів країни Морфології?


Поділяються на три групи: самостійні, службові та вигук


– Назвіть самостійні частини мови. Чому їх так називають?
– З якими службовими частинами мови ви познайомилися?
– Чим вони відрізняються від самостійних частин мови?
Слово учителя. І справді, слова-малюки є в кожній мові. Ці диво-слова не називають ні дій, ні ознак, ні станів, не хочуть самостійно виконувати роль членів речення. Вони допомагають більшим словам сполучати і виражати в реченні потрібну думку. Постійно бігають із речення в речення, бо їх у мові найменше, а роботи їм – найбільше. За свою сумлінну і натхненну працю маленькі слівця заслуговують на шану.
(за І.Вихованцем)
:Мотивація навчальної діяльності.
Прослухайте текст:

                    
І частка мовить: "Слово я службове,
Але людині чесно я служу.
І будьте певні, в інтересах мови
І "Так", і "Ні" де треба, я скажу!".


– На уроці ми повинні поглибити і систематизувати свої знання про службові частини мови, ознайомитися з часткою як службовою частиною мови.


:IІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.
Запишіть, будь ласка, дату, тему уроку.
Якої мети ми з вами повинні досягти на уроці?(учні самостійно визначають мету уроку)
Знати: лінгвістичні поняття і правила.
Уміти: знаходити в тексті частки, розрізняти їх за походженням, способом уживання в реченні, за будовою, за значенням; будувати речення, використовуючи різні частки.


:Робота з підручником
Вправа


:IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
Робота у парах
- Розгляньте картки самопідготовки з теми «Частка як частина мови» та «Розряди часток за значенням», які підготували ваші однокласники. Що нового ви дізналися про цю частину мови з матеріалу, підготовленого вашим сусідом по парті? Поділіться один з одним своїми мовними спостереженнями з цієї теми.
- Співставте матеріал, поданий з теми «Частка як частина мови» у підручнику на С.___ з тим, що є у вас. Що нового ви дізналися?

Отже, ми бачимо, в розглянутих реченнях частки виконують таку роботу: надають реченню певних відтінків значення, служать для утворення форм умовного і наказового способу, виражають заперечення.


:V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

Розподільний диктант
Учні розподіляють частки у колонки за розрядами у такій послідовності: 1 колонка – формотворчі, 2 колонка – заперечні, 3 колонка – модальні.
Атож, хай, якраз, не , ні, би, лише, навіть, ані, ось, лишень, то, он, б.


Пояснювальний диктант


Переписати речення, підкреслити члени речення. З’ясувати тип і стиль тексту.
Весна йде та йде. Ось вже і небо голубе та чисте, і вода голуба , прозора.. Сонечко блищить і горить. Гаї розвиваються, садки зацвітають. Увечері десь тьохнув соловейко на клені. Кує зозуля на високій березі. Гуде бджола, мигтять білі метелики понад молодою травичкою. Хрущі літають гучливі. Якийсь гомін, гук якийсь чи з-під землі, чи з води, чи з неба!
(Марко Вовчок)


Лексико-орфографічна скринька


Пояснити лексичне значення слів та їх правопис: Гомін, мигтять, тьохнув.


Лінгвістична гра "Зайве слово". Серед записаних в рядок слів знайти зайве слово. Пояснити свій вибір.


1. Саме, хай, не, і.

2. Не, ні, ат, при.

3. До, під, щоб, би.

4. Майже, приблизно, тому що.

5. Що за, коли, побіля, до.

6. Годі, нехай, ну, бо, та.


Інтонаційна вправа. Вимовити одну і ту ж фразу (репліку) з різними інтонаціями: із захопленням, розчаруванням, захватом, зачудовано , із зневагою.
– Ну і вірш! – Оце так сюрприз! – Яка красуня! ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
:VI. Підсумок уроку.
Рефлексія.


- Що нового дізналися на уроці?

- Що для вас було найцікавішим?

- Що для вас виявилося найскладнішим?

- Над чим, на вашу думку, варто ще попрацювати?


:VII. Домашнє завдання
А. Вивчити правила §____, вправа ______ виконати письмово.
Б. Скласти тестові запитання з теми «Частка як частина мови».