Медіафестиваль для учнів «Знання - дороговкази у майбутнє», 2017

Материал из ЗапоВики
Версия от 08:27, 18 ноября 2017; Dominic28 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Mediafest.jpg

Медіафестиваль для школярів проводиться відповідно до рішення № 8 від 03.11.2010 Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Концепції впровадження медіа-освіти в Україні, схваленої постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20.05.2010, протокол № 1-7/6-150 та Програми розвитку освіти і науки Запорізької області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 21.11.2012 № 11.

Місія Медіафестивалю – залучення учнів до активної та відповідальної поведінки у світі медіа та віртуальному середовищі, знайомство та налагодження контактів між навчальними закладами України та зарубіжних країн, професійне зростання педагогічних працівників, які використовують у навчально-виховному процесі медіапродукцію, вивчення досвіду роботи у галузі медіаосвіти, залучення учнів до активної та відповідальної поведінки у світі медіа та віртуальному середовищі, знайомство та налагодження контактів між навчальними закладами України.

Содержание

Нормативна база

 • Наказ ДОН № 0348 від 27.04.2016 "Про проведення Медіафестивалю для школярів у 2017 році"
 • Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 03.11.2010 № 8
 • Концепція впровадження медіа-освіти в Україні, схваленої постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20.05.2010, протокол № 1-7/6-150
 • Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 21.11.2012 № 11.
 • Рекомендації VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» від 3-4.12.2015.
 • Плану заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2017-2018 роки, затвердженого Міністерством освіти і науки України 05.05.2017.
 • Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 21.01.2017 року (протокол № 1/1-4 «Про форсайт соціо-економічного розвитку України на середньострокову (до 2020 року) і довгострокову (до 2030 року) часових горизонтах (в контексті підготовки людського капіталу)»).
 • Наказ ДОН ЗОДА № 0704 від 08.11.2017 "Про підсумки VI Медіафестивалю для школярів - 2017"

Метою проведення Медіафестивалю є:

 • сприяння самореалізації та розвитку творчих здібностей дітей та підлітків Запорізької області;
 • залучення школярів до активної творчої діяльності;
 • розвиток творчої співпраці учнів і педагогів;
 • розвиток і підтримка інтересу до науки серед школярів;
 • ознайомлення учнів шкіл з сучасними науковими досягненнями;
 • залучення школярів до самостійних занять наукою;
 • підтримка талановитих дітей, які цікавляться наукою, а також створення середовища і можливостей для їх спілкування.

Місія фестивалю

Залучення школярів до самостійних занять наукою та популяризації науки шляхом створення медіатворів.

Інформаційний супровід

Хід та події Медіафестивалю висвітлюються на:

Координатори Медіафестивалю

Адреси електронної пошти для зв’язку:

 • zoippo.ivanov.mf@gmail.com (Іванов Сергій Аркадійович),
 • sokol28irina@gmil.com (Сокол Ірина Миколаївна).

Телефон:061-236-30-99 Іванов Сергій Аркадійович, Сокол Ірина Миколаївна.

Учасники Медіафестивалю

 • Учні та творчі колективи 5-11 класів загальноосвітніх шкіл та учні професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів Запорізької області.
 • Педагоги-консультанти та керівники творчих робіт.

Терміни проведення

 • відкриття Медіафестивалю - 15.05.2017;
 • прийом творчих робіт – до 15.10.2017;
 • оцінювання творчих робіт експертним журі - з 15.10 по 01.11.
 • підведення підсумків та нагородження переможців – 11.11.2017.

Умови участі

 • Участь у Медіафестивалі здійснюється на безоплатній основі.
 • До участі в Медіафестивалі допускаються матеріали, створені творчими колективами та окремими авторами закладів освіти різних типів та форм власності, підлітковими/юнацькими кіно-відео-теле-радіо-клубами.
 • У Медіафестивалі беруть участь роботи, створені в період його проведення чи до його початку, але не раніше підведення підсумків попереднього Медіафестивалю за умови відсутності участі в інших фестивалях чи конкурсах.
 • До участі в Медіафестивалі не допускаються «нарізки» з кількох теле-, радіопрограм, газет та Інтернету.
 • Категорично забороняється використовувати чужі тексти або ідеї (повністю або частково). У разі недотримання цієї умови робота відкликається від участі в Медіафестивалі.
 • Надіслані матеріали не рецензуються і не повертаються.
 • Оргкомітет Медіафестивалю залишає за собою право тиражування, відтворення та демонстрації епізодів медіатворів, друкованих статей у контексті заходів для висвітлення Медіафестивалю без виплати авторського гонорару, але із зазначенням авторства.
 • Подані матеріали розміщуються на безкоштовних серверах з відкритим доступом. Після цього слід розмістити посилання на даний проект на своїй сторінці, що буде створена учаснику Медіафестивалю на сторінці Заповікі.

Вимоги до медіапроектів

 • Теми мають відповідати концептуальній меті та місії Медіафестивалю.
 • Представлені на Медіафестиваль матеріали повинні відповідати законодавству України – не містити матеріали насилля, порнографії, неповаги до інших.
 • Медіатвір за змістом має бути орієнтований на популяризацію науки та прагнення до наукової роботи, за формою – має дотримуватися певного жанру, використовуючи виразні засоби мови тощо.
 • Мова медіатвору: українська, російська, англійська.

Розміщення матеріалів

Інтернет-сервіси для розміщення конкурсних робіт:

Увага! У звязку із указом про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України 
від 28 квітня 2017 року заборонено використовувати сайти *ru.

Змістові напрями

 • «Я обираю...» (впишіть фах згідно з «Каталогом майбутніх професій» та опишіть свій робочий день у 2036 році. Гумор вітається);
 • «Наука – поруч» (як використовуються наукові знання у побуті: вдома чи на городі);
 • «Медіатвір про відомого українського вченого або винахідника» (відео, текст, інтелект-карта тощо);
 • Науково-популярний твір з будь-якого наукового напряму (стаття, відео)»
Увага: для тексту: обсяг – не більше 3 сторінок А4, кегль 14, інтервал 1,5, для відео – не більше 5 хвилин. 


Нагородження переможців

Нагородження переможців проводиться наприкінці жовтня 2017 року.

Критерії оцінювання

 • відповідність теми;
 • наявність ідеї та оригінальність задуму;
 • наукова достовірність та глибина освоєння теми;
 • зрозумілий виклад і вираз головної ідеї поданого матеріалу;
 • цілісність роботи (сполученість, доречність);
 • виразність використаних образів, емоційна та раціональна насиченість роботи.

Жури фестивалю

 • Журі фестивалю формується наказом ректора КЗ «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. До складу Журі можуть входити співробітники вищих навчальних закладів м.Запоріжжя.
 • Журі Медіафестивалю має право не приймати до розгляду роботи, якщо вони не відповідають умовам цього Положення.
 • Завдання журі Медіафестивалю:
  • обрати головуючого журі та його заступника;
  • створити параметри та критерії для експертних оцінок медіа проектів;
  • зробити експертизу та оцінку матеріалів Медіафестивалю.
 • Рішення Журі фестивалю приймається простою більшістю голосів.
 • Результати оцінювання конкурсних робіт в рамках Медіафестивалю заносяться у протоколи засідання Журі, які підписуються всіма членами Журі.
 • Протоколи Журі оголошенню не підлягають, апеляції за результатами Медіафестивалю не приймаються. Рішення Журі обговоренню та перегляду не підлягають. Журі самостійне та вільне у своєму рішенні.
 • На основі протоколу Журі Оргкомітет фестивалю повідомляє про переможців.

Конкурсні роботи за номінаціями

Відкрити та заповнити - Реєстрація учасників Медіафестивалю-2017


Отримані творчі роботи (станом на 06.11.2017)