Методичне об'єднання вчителів англійської мови м.Енергодар

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Проблема тема МО

Забезпечення мотиваційного компоненту уроків англійської мови засобами інноваційних технологій

Завдання ММО на 2014/2015 навчальний рік:

• Продовжувати формувати в учнів комунікативні компетенції, мотивацію до безперервної освіти, розвивати вміння використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

• Продовжувати вивчати, освоювати та впроваджувати в навчальний процес сучасні освітні технології з метою підвищення ефективності навчання англійської мови.

• Вивчати новинки методичної літератури, нормативні документи

• Продовжувати впроваджувати новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

• Створити мережеву спільноту ММО вчителів англійської мови та сприяти удосконаленню навичок використання ними сучасних ІКТ технологій.

• Активізувати роботу вчителів щодо публікацій власних напрацювань у Всеукраїнських фахових педагогічних виданнях, висвітлення досвіду на сайтах шкіл або власних сайтах.

• Підвищувати якість навчання, стимулювати учнів до участі в конкурсах, олімпіадах та інших заходах.

• Продовжувати використовувати здоров’язберігаючі технології в урочних та позаурочних формах навчання іноземної мови.

• Якісна підготовка учнів старших класів до ЗНО з використанням автентичних матеріалів, тестових та інформаційних технологій.

• Суворе дотримання освітніх стандартів.

Куратор ММО вчителів англійської мови

Глінська Тетяна Василівна, методист НМЦ


Посилання на основний блог/сайт МО

Блог методичного об'єднання вчителів англійської мови

Керівник МО

Вовк Ольга Вікторівна, вчитель англійської мови ЕЗОШ №7

Модератор віртуального МО

План роботи МО

Аналіз роботи МО


Персональний склад МО

Віртуальне МО вчителів іноземної мови ЕБГ "Гармонія"
№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові вчителя Навчальний заклад Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання Дата проходження курсів Рік атестації Проблемна тема Веб-ресурс учителя
1 Гура Світлана Володимирівна ЕНВК №1 Спеціаліст І категорії Використання методу проектів на уроках англійської мови
2 Гринь Анастасія Григорівна ЕНВК №1 Спеціаліст Розвиток виховного середовища школи через співпрацю школи та родини як умова підвищення якості навчально-виховного процесу
3 Кузьміна Наталія Віталіївна ЕНВК №1 Спеціаліст Розвиток і вдосконалення навичок письма на уроках англійської мови
4 Перевєрзєва Наталя Олександрівна ЕНВК №1
5 Ленчовська Марина Василівна ЕЗОШ №2 Спеціаліст Формування мотивації на уроках англійської мови
6 Сандак Лариса Вікторівна ЕНВК №5 СВК Формування комунікати¬вної компетенції учнів середньої школи за допомого сучасних інноваційних технологій з метою підвищення мотивації до навчальної діяльності
7 Буяльська Олена Євгенівна ЕБГ"Гармонія" Спеціаліст ІІ категорії Ігрова діяльність на початковому рівні навчання англійської мови
8 Щетиніна Олена Вікторівна ЕБГ"Гармонія" Спеціаліст ІІ категорії Роль гри у процесі вивчення англійської мови
9 Одинцова Світлана Володимирівна ЕБГ"Гармонія" Розвиток діалогічного мовлення на начальному етапі навчання
10 Варварова Анна Вікторівна ЕБГ"Гармонія" Спеціаліст
11 Василенко Оксана Петрівна ЕБГ"Гармонія" Спеціаліст ІІ категорії Формування лексичних навичок у учнів старших класів
12 Василевська Лілія Григорівна ЕБГ"Гармонія" СВК, старший вчитель Робота з художнім твором, як засобом актуалізації навчального матеріалу і розширення лінгвокраїнознавчих знань.Інтенсивне та екстенсивне читання, як основні види навчання в старших классах
13 Василець Ірина Олексіївна ЕБГ"Гармонія" СВК, вчитель-методист Використання інтерактивних технологій в навчанні різноманітним видам мовленнєвої діяльності
14 Дорошева Юлія Сергіївна ЕБГ"Гармонія" СВК, вчитель-методист Розвиток комунікативних умінь на уроках англійської мови
15 Сухар Ганна Анатоліївна ЕБЛ Спеціаліст Формування мотивації до навчання через гру на уроках учнів середньої ланки
16 Жовнаренко Юлія Ярославівна Спеціаліст ІІ категорії Гра як мотивація учнів до навчання на уроках іноземної мови
17 Зайдуліна Вікторія Вікторівна Спеціаліст І категорії Використання інноваційних технологій на уроці англійської мови
18 Кузьміна Наталія Віталіївна Спеціаліст Розвиток і вдосконалення навичок письма на уроках англійської мови
19 Шаповал Юлія Андріївна Спеціаліст Використання ігрових технологій на уроках англійської мови як творчої співпраці вчителя та учнів
20 Окопна Наталія Анатолівна ЕНВК№1 СВК Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови на старшому етапі як засіб розвитку мотиваційної сфери учнів
21 Воробйов Леонiд Михайлович ЕЗОШ№2 СВК, старший учитель Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності при навчанні діалогічному мовленню в контексті особистісно-компетентісного підходу
22 Вітюгова Валентина Іллівна ЕЗОШ№2 СВК, вчитель-методист Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в процесі подальшого розвитку граматичних навичок учнів
23 Макарова Лариса Олексіївна ЕЗОШ№2 СВК, вчитель-методист Впровадження інноваційних технологій на уроках англійської мови та мотивація діяльності учнів в контексті особистісно-компетентісного підходу до НВП
24 Мислюк Тетяна Сергіївна ЕЗОШ№2 СВК, вчитель-методист Застосування інтерактивних технологій для мотивації учнів в навчанні усному мовленню в контексті особистісно-компетентісного підходу до НВП
25 Нізяева Евгенія Володимирівна ЕЗОШ№2 Спеціаліст ІІ категорії Використання компетентісного підходу для зростання мотивації в навчальній діяльності учнів на уроках англійської мови
26 Паламарчук Надія Миколаївна ЕЗОШ№2 СВК, вчитель-методист Формування в учнів мотивації до навчання при застосуванні інноваційних технологій в контексті особистісно-зорієнтованого підходу до НВП
27 Убоженко Лариса Анатоліївна ЕЗОШ№2 Спеціаліст І категорії Формування учнівської мотивації при використанні компетентісного підходу та використанні інтерактивних методів на уроках англійської мови
28 Фомічова Олена Миколаївна СВК Проблема раціонального відбору текстового матеріалу при вивченні французької мови для учнівської мотивації

у навчальному процесі

29 Григорьєва Наталія Василівна Спеціаліст ІІ категорії Використання проектних технологій як засіб підвищення мотивації на уроках англійської мови
30 Вовк Людмила Миколаївна ЕБГ "Гармонія" Спеціаліст І категорії Нетрадиційні форми навчання на початковому етапі вивчення мови
31 Гаманець Тетяна Сергіївна СВК, старший учитель Способи підвищення мотивації під час навчання читанню
32 Коропець Ірина Віталіївна ЕЗОШ№4 Спеціаліст ІІ категоріїї Мотивація учнів до навчання шляхом активізації пізнавальної діяльності на уроці англійської мови
33 Макєєва Вікторія Вячеславівна ЕЗОШ№4 Спеціаліст Особистісно-орієнтований підхід у навчанні англійської мови
34 Мітюн Дар’я Володимирівна ЕЗОШ№4 Спеціаліст Мотивація творчих здібностей учнів, формування мовної компетентності
35 Нізяєва Інна Володимирівна ЕЗОШ№4 Спеціаліст І категорії Інтерактивний метод навчання, як фактор мотивації до активізації вивчення англійської мови на уроках
36 Салахова Ірина Валеріївна Спеціаліст Активізація та мотивація учнів до навчання шляхом пізнавальної діяльності на уроці англійської мови
37 Мазур Інна Сергіївна Спеціаліст ІІ категорії Розвиток усного мовлення учнів на основі граматичних знань
38 Дорошенко Ірина Іванівна Спеціаліст Використання ігрових форм роботи на уроках англійської мови з метою мотивації до вивчення предмета
39 Стеблюк Надія Павлівна СВК, вчитель-методист Підвищення ефективності уроку з англлыйської мови шляхом впрповадження ІКТ технологій
40 Лисенко Марина Володимирівна Спеціаліст І категорії Наочність як засіб створення комунікативноі мотивації під час навчання іншомовного спілкування
41 Капрош Олена Миколаївна ЕНВК№5 Спеціаліст І категорії Використання ігрових при¬йомів на уроках англійської мови з метою підвищення мотивації до НД
42 Цукило Тетяна Олександрівна ЕНВК№5 Спеціаліст ІІ категорії Використання ІКТ як засобу підтримання мотивації до НД під час розвитку мовлен¬нєвої компе¬тенції учнів на першому етапі навчання
43 Шавлакова Наталія Олександрівна ЕНВК№5 Спеціаліст І категорії Використання технологій групового та колективного навчання при вивченні гра¬ма¬тики та лексики як моти¬ваційного компоненту НД на уро¬ках ан¬глійської мови
44 Ткаченко Олександра Миколаївна ЕНВК№5 СВК Ефективність використання проектних технологій як мо¬тиваційного компоненту на уроках англійської мови
45 Гресь Ольга Миколаївна ЕНВК№5 Розвиток комунікативної компетенції учнів почат¬кової школи
46 Комлєва Олена Миколаївна ЕНВК№5 Спеціаліст Розвиток комунікативної компетенції учнів початкової школи за допомогою сучасних інноваційних технологій як невід’ємного компоненту підвищення мотивації до НД
47 Максак Ольга Миколаївна ЕНВК№5 Спеціаліст ІІ категорії
48 Кулачек Наталія Володимирівна ЕНВК№5 Спеціаліст
49 Яковенко Анна Андріївна ЕНВК№5 Спеціаліст ІІ категорії
50 Довженко Світлана Петрівна ЕНВК№5 Спеціаліст ІІ категорії
51 Коваль Семен Костянтинович ЕНВК№5 Спеціаліст
52 Вовк Ольга Вікторівна ЕЗОШ№7 СВК, старший учитель
53 Васильчук Лариса Євгеніївна ЕЗОШ№7 СВК
54 Махова Марина Радіївна ЕЗОШ№7
55 Олійник Ктерина Олексіївна ЕЗОШ№7
56 Штаба Олена Миколаївна ЕЗОШ№7
56 Гончарова Юлія Вікторівна ЕЗОШ№7