Методичний марафон - 2015

Материал из ЗапоВики
Версия от 19:07, 14 апреля 2018; Беловинцева М (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

наказ ТВО від 03.11.2014 №296р

Наказ Про організацію та проведення інтелектуально-методичного марафону УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХОРТИЦЬКОГО РАЙОНУ


Інтелектуально-методичний марафон Хортицького району проводиться в рамках реалізації міської науково-методичної проблеми «Створення в єдиному освітньому просторі міста умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації Державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі», що затверджена на 2013-2016 роки наказом ІАМЦ ДОНМС Запорізької міської ради від 01.10.2013 №6 р.


Содержание

Мета:

підвищення фахово-методичної майстерності педагогічних працівників та вдосконалення навчально-виховного процесу на засадах компетентнісно-, особистісноспрямованої освіти та діяльнісного підходу до навчання.

Завдання:

 • створити організаційно-методичні умови для підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період;
 • організувати якісну апробацію та впровадження нових програм, підручників, електронних засобів навчання, освітніх технологій та інноваційних форм і методів навчання;
 • забезпечити вивчення, узагальнення, пропаганду, поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду;
 • організувати співпрацю вчителів усіх ЗНЗ району з метою створення єдиного навчально-розвивального та інформаційно-методичного освітнього середовища району, координувати ефективну взаємодію з науково-методичними установами всіх рівнів;
 • забезпечити формування готовності педагогічних працівників до реалізації діючого та поетапного переходу до впровадження нового освітнього Державного стандарту;
 • створити організаційно-методичні умови для розвитку ІКТ-компетентності педагогів та формування єдиного інформаційно-методичного простору вчителів ЗНЗ району засобами мережевої взаємодії в ШСМ «Щоденник», ЗапоВікі, тощо;
 • створити сприятливі організаційно-методичні та психолого-педагогічні умови для реалізації планів роботи з обдарованими та мотивованими дітьми, для розвитку допрофільної та профільної освіти, для реалізації завдань виховної роботи.

Очікувані результати:

 • підвищення фахово-методичної майстерності педагогічних працівників та вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • розвиток предметних навчально-методичних комплексів, що забезпечують реалізацію Держстандартів в ЗНЗ району;
 • підвищення якості навчальних досягнень та рівня досягнень учнів в творчих конкурсах, рівня допрофільної та профільної освіти;
 • оформлення методичних рекомендацій щодо вдосконалення педагогічної практики;
 • розвиток єдиного інформаційно-методичного та навчально-виховного простору району, формування інформаційної складової професійної компетентності вчителів.

Марафон проводиться за напрямками:

 • моніторинг освітньої діяльності вчителів району відповідно до Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти (в рамках ЗНЗ);
 • розвиток навчально-методичних комплексів; смотр-конкурс базових навчальних кабінетів;
 • ознайомлення педагогічних працівників із сучасними досягненнями психолого-педагогічних наук, інноваційними технологіями навчання і виховання, створення умов для використання набутих знань у професійній діяльності;
 • виявлення, вивчення та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду;
 • участь вчителів району у розробці та презентації варіативної складової навчальних планів і програм елективних навчальних курсів, програм та планів позакласної роботи з предмету;
 • проведення індивідуальних, групових та масових форм методичної роботи з педагогічними працівниками різного рівня (ШМО-ЗНЗ-РМЦ-район-місто-область);
 • взаємовідвідування навчальних занять та позакласних заходів з метою обміну досвідом роботи та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • проведення спільних міжпредметних методичних заходів для забезпечення наступності між окремими освітніми ланками та етапами навчання;
 • організація та проведення наставництва, Школи молодого вчителя, майстер-класів та інших форм методичної роботи;
 • реалізація завдань інформатизації освіти, формування інформаційної складової професійної компетентності педагогічних працівників;
 • реалізація завдань роботи з обдарованими та мотивованими учнями, розвиток допрофільної та профільної освіти: розробка та презентація планів роботи, розробка навчально-методичних комплексів, технологій та педагогічних систем, організація та проведення заходів шкільного, міжшкільного та районного рівня, участь у творчих конкурсах, турнірах та олімпіадах всіх рівнів;
 • підготовка матеріалів для участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», публікації у педагогічних ЗМІ, висвітлення досвіду ЗНЗ на сайтах ІАМЦ ДОНМС ЗМР та ДОНМС ЗОДА та педагогічних виставках різного рівня.

ЗНЗ № 24

Учитель информатики Герасименко С.В.., спеціаліст ІІ категорії

Блог "На сайті "Мультиурок" http://multiurok.ru/school24-info/blog

ЗНЗ № 32

Учитель информатики - Пискун Е.А.

 • Исследование на тему "Влияние сети интернет на успеваемость учеников" Использовалась математическая функция корреляция.

https://drive.google.com/drive/#my-drive


ЗНЗ № 49

Вчитель інформатики та математики Михайловська О.М.

взаємовідвідування навчальних занять та позакласних заходів з метою обміну досвідом роботи та удосконалення навчально-виховного процесу, матеріали на тему Безпечний Інтернет Розробка уроку Презентація до уроку

реалізація завдань інформатизації освіти, формування інформаційної складової професійної компетентності педагогічних працівників; матеріал на тему "Інформаційна компетентність" Презентація Виступ

ЗНЗ № 51

План проведення тижня інформатики

Безпечний Інтернет 2015

Вовк Анастасія Сергіївна, вчитель інформатики, 2 категорія

5-6 клас Відео. Подорож на комп'ютерній веселці

Презентація до заходу Комп'ютерна веселка

Фотоотчёт к интеллектуальной игре "Самай умный" Фото

Видео. Самый умный. 10 - 11 класс Видео

Горчакова Олена Михайлівна, вчитель математики та інформатики, 1 категорія

Добірка практичних робіт для початкових класів з теми "Клавіатура"

Мережеві технологі Веб 2.0 для учнів

Блоги учнів

ЗНЗ № 91

ЗНЗ № 92

ЗНЗ № 40

Учитель інформатики Євсєєв Володимир Миколайович, спеціаліст першої категорії

 • виявлення, вивчення та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду

11 класс , Спецкурс "Основи комп'ютерної графіки", приклади практичних робіт по темі "Векторна графіка в Corel Draw:
Створення найпростіших малюнків з використанням геометричних фігур, практична работа №9
Створення малюнків з ламаних та кривих ліній, практична работа №10
Робота з тестом в Corel Draw, практична работа №11
Впорядкування й групування об’єктів, практична работа №12

Гімназия №45

Учитель информатики Прусенко Юрий Михайлович Комплекс заданий и их решений по теме СУБД Access:

БД Країни світу(таблицы,связи,отчёты)
БД Access Институт(таблицы, связи, отчёты)
БД Институт (запросы)
БД Институт (формы)
Портфолио ученика курса "Компьютерная графика"
Мультимедийная презентация ученика "Богдан Ступка_Вся жизнь-театр"
Новогодние заставки

організація та проведення наставництва, Школи молодого вчителя

Використання можливостей комп'ютерних мереж в організації дистанційного навчання учнів на уроках інформатики

ЗЗНВК № 106

ЗЗНВК № 108

Учитель информатики Беловінцева М.І., категорія вища

реалізація завдань роботи з обдарованими та мотивованими учнями, розвиток допрофільної та профільної освіти: розробка та презентація планів роботи, розробка навчально-методичних комплексів, технологій та педагогічних систем, організація та проведення заходів шкільного, міжшкільного та районного рівня, участь у творчих конкурсах, турнірах та олімпіадах всіх рівнів;

I. Розробка уроку за навчальною програмою для 10–11 класів інформаційно-технологічного профілю 10 клас Тема 7: «Алгоритми з розгалуженнями», оператор розгалуження

 1. План уроку
 2. Презентація вчителя до уроку
 3. Презентація для учня-1
 4. Презентація вправи для учня-2
 5. Для самоперевірки вправ адреса в мережі
 6. Презентація домашнього завдання


II. Розробка нестандартного уроку узагальнення знань для 10 класу інформаційно-технологічного профілю Теми 9ого класу та Тема 1: «Основні поняття алгоритмізації» за 10 клас

 1. папка презентації "Нестандартний урок_Предметн_тиждень_2012-13"
 2. Завдання для кросворда
 3. Картки-вислови
 4. Конкурс капітанів Завдання
 5. Хронометраж

МГА

ЗБЛ № 99

Учитель информатики Бандель Ірина Юхимівна, категорія вища, старший учитель

 • виявлення, вивчення та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду

"Проектирование и организация компетентностно-ориентированного обучения одаренных детей на уроках информатики"
творчі роботи учнів на уроках інформатики

Учитель информатики Емченко О.А, 2 категорія

реалізація завдань інформатизації освіти, формування інформаційної складової професійної компетентності педагогічних працівників

Образование на расстоянии шага

учитель інформатики Найдьонова Алла Іванівна, категорія вища, старший учитель

 • виявлення, вивчення та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду

9 класс , Информатика, тема: Поиск информации в Интернет, практическая работа №8

Учитель информатики Овсяник С.Г., категорія вища, методист

підготовка матеріалів для участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»: Блог "Учитель року. Номінація: Інформатика

публікації у педагогічних ЗМІ, матеріали до уроків 10 клас, стандарт

 • 10 стандарт, Информатика, тема: "Программные средства учебного назначения. Информационные технологии"

Методические и дидактические рекомендации к уроку: "Программные средства изучения школьных предметов (урок 1)"

Методичекие и дидактические рекомендации к уроку "Программные средства изучения школьных предметов (урок 2)

публікації у педагогічних ЗМІ, участь вчителів району у розробці та презентації варіативної складової з предмету, матеріали до уроків спецкурсу "Основи веб дизайну"Безопасный Интернет

Міжнародній День безпеки в Інтернеті 2015 р. в ЗБЛ № 99

ролик подготовлен ко дню Безопасного интернета-- Created using PowToon