Навчальний проект ''Транспортна система м. Запоріжжя''

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Гера Ольга Миколаївна

Назва проекту

"Транспортна система м. Запоріжжя"

Основні питання проекту

Ключове питання

Чи можна досягти згоди між забезпеченістю і засобом пересування, практичністю і натхненням в транспорті?

Тематичні питання

Як впливає транспорт на здоров'я населення?

Яка екологічна ситуація від транспорту в районах м. Запоріжжя?

Які основні види міського транспорту використовує населення міста Запоріжжя?

Які існують проблеми транспортної системи міста Запоріжжя?

Змістові питання

Що означають поняття «транспорт», «класифікація транспорту міста»?

Які види транспорту розвиваються в місті Запоріжжя?

Які захворювання у людини викликає негативний вплив транспорту?

Які переваги та недоліки має транспорт нашого міста?

Стислий опис

Ідея проекту виникла під час календарного планування з географії для 9 класу. Зрозуміло, що узагальненої інформації про господарство м. Запоріжжя окремим джерелом інформації для учнів загальноосвітніх шкіл немає. Отже, це є проблемою при викладанні географії рідного краю. Розглянула основні питання, що стосуються вивчення транспорту м. Запоріжжя, замислилась над питанням проблеми та перспективи розвитку транспорту міста, його вплив на здоров’я людей. Зрозуміла, що проблематика цього питання актуальна для учнів та батьків, вирішення проблеми потребує нових знань, що стало потужною мотивацією до творчої діяльності учнів.

Навчальні предмети

Географія, природознавство, біологія, екологія, ОБЖ, захист Вітчизни, інформатика, українська мова та література, історія рідного краю.

Класи

8-9 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Загальна частина. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 8-9 кл. Географія. Рівень стандарту (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

✓ З'ясувати сучасні проблеми транспорту м. Запоріжжя;

✓ Проаналізувати вплив транспорту на здоров'я населення міста;

✓ Визначити найбільш популярні види транспорту;

✓ Навчитись обробляти інформацію;

✓ Вдосконалити уміння та навички ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграм, презентацій;

✓ Уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення;

✓ Розвивати навички критичного мислення та уміння аргументовано доводити власну думку;

✓ Виховувати патріотичні почуття, почуття шанобливого ставлення до власного здоров’я, навколишнього середовища.

✓ Вміти аналізувати, синтезувати та оцінювати інформацію, робити висновки;

✓ Визначати мету власної діяльності та планувати її;

✓ Ефективно діяти в команді, враховуючи думку інших учасників; колективно вирішувати проблеми і виконувати завдання; популязувати власний проект, представляти результати як, наприклад, на конференції;

✓ Розуміти значущість власної діяльності для себе та для інших.

✓ Вміння використовувати отримані знання в житті при виборі місця відпочинку в місті, враховуючи екологічну ситуацію.

Діяльність учнів

Проект складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Теоретична:

- ознайомлюються з учительською презентацією, прикладами учнівських робіт та формами оцінювання публікації, презентації, блогу;

- об'єднуються в групи за інтересами;

- обирають тему для дослідження;

- ознайомлюються із основними джерелами проекту;

- розподіляють обов'язки в групі;

- знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, узагальнюють та створюють звіт у вигляді публікації, блогу та презентації.

Практична: - збирають матеріали у Інтернеті, літературі, проводять соціологічні опитування;

- обробляють отриманий матеріал;

- використовують дидактичний матеріал;

- створюють діаграми; пишуть висновки, оформлюють звіти;

- доповнюють звіт практичної частини у свій блог, публікацію, презентацію;

- оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх одногрупників;

- презентують свою роботу на тижні інтелектуальних змагань.

В подальшому отримані результати допоможуть жителям та гостям Запоріжжя легше орієнтуватися та знаходити місця для відпочинку з меншим впливом на їх здоров'я.

Практична частина проекту передбачає поділ учнів на групи, кожна з яких виконає своє конкретне творче завдання.

 І група «Експерти міського транспорту»

Завдання: підібрати та проаналізувати матеріали з довідкової та додаткової літератури, Інтернету щодо зазначеної теми, створити -фото, -відео теки з теми дослідження, за результатами досліджень зробити відповідні висновки. Створити презентацію з аналізом та висновками.

Питання для розгляду:

• Маршрути по м. Запоріжжя – карта.

• Тролейбусний та трамвайний напрям руху містом.

• Ознайомити з ціновою політикою на проїзд містом.

 ІІ група «Експерти сухопутного транспорту м. Запоріжжя»

Завдання: підібрати та проаналізувати матеріали з довідкової та додаткової літератури, Інтернету щодо зазначеної теми, за результатами досліджень зробити відповідні висновки. Створити презентацію з аналізом та висновками.

Питання для розгляду:

• Основні напрямки перевезення вантажів від м. Запоріжжя.

• Проблеми будівництва мостів.

• М. Запоріжжя як порт

 ІІІ група «Медики»

Завдання: підібрати та проаналізувати матеріали з довідкової та додаткової літератури, Інтернету щодо зазначеної теми, за результатами досліджень зробити відповідні висновки. Питання для розгляду: • Прослідкувати вплив вихлопних газів на здоров'я людей по районам м. Запоріжжя.

• Створити презентацію по темі: “Вплив транспорту на здоров'я людей”.

 ІV група «Екологи»

Завдання: підібрати та проаналізувати матеріали з довідкової та додаткової літератури, Інтернету щодо зазначеної теми, за результатами досліджень зробити відповідні висновки. Створити презентацію з аналізом та висновками. Відвідати санстанцію для отримання результатів про забруднення повітря в місті. Питання для розгляду:

• Екологічне становище районів міста Запоріжжя за концентрацією викидів?

 V група «Соціологи»

Провести опитування серед учнів та працівників школи про користування транспортом за питаннями:

• Яким видом транспорту ви користуєтесь найчастіше?

• Оцініть за 5-тибальною шкалою роботу транспорту.

• Яким номером маршрутного таксі по місту ви користуєтесь найчастіше?

Скласти діаграми результатів.

 VΙ група «Журналісти»

Питання для розгляду:

• Взяти інтерв'ю у жителів м. Запоріжжя: “Проблеми міського транспорту”

• Написати замітки до шкільної газети “Елінт” на тему: “Я пасажир маршрутки”

• Знайти на Yоutobе відео по проблемі транспорту.

• Зняти відео про транспорт м. Запоріжжя.

 VΙ група «Адміністратори»

• Систематизувати інформацію.

• Розмістити статтю до шкільної газети «Елінт».

• Створити сторінку в учнівському блозі «Еколог» для ознайомлення громадськості з результатами проекту.

• Створити буклет проекту “Транспорт м. Запоріжжя”.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1 місяць

початок 28.04.2015,

завершення 18.05.2015

Вхідні знання та навички

Знання з теми «Загальна характеристика транспорту України», вміти робити аналіз, висновки, систематизувати та виділяти головне.

Уміння та навички з роботи в MS Publisher, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel,MS Internet Explorer

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентації

Міський транспорт України

Міський транспорт м.Запоріжжя

Залізничний транспорт м.Запоріжжжя

Проблема будівництва мостів у м.Запоріжжя

Транспорт та екологія м.Запоріжжя

ЗВІТ роботи ГРУПИ “ Медики”

ЗВІТ роботи ГРУПИ “Екологи”

ЗВІТ роботи ГРУПИ "Експерти міського транспорту м.Запоріжжя"

ЗВІТ роботи групи “Соціологи”

 • Публікація

Буклет проекту

 • Веб-сайт

блог проекту "Транспортні система м.Запоріжжя"

 • Інше

Авторська стаття "Я – ПАСАЖИР МАРШРУТКИ" учениці Кулаги Олени на блозі проекту

Авторський вірш «Навіяло» учениці Строкань Анастасії

Фотоальбом

Сторінка блогу "Фотоальбом"

Методичні матеріали

Оголошення про початок проекту

Стаття "Метод проектів на уроках географії"

Конспект уроку «ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА м.ЗАПОРІЖЖЯ»

Схема пошук інформації

Дидактичні матеріали

Географія. Економічна і соціальна географія України 9 клас, Гілецький Й.Р.

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Додаткове приладдя:

 • комп'ютер;
 • проектор;
 • інтерактивна дошка;
 • відеокамера;
 • цифровий фотоапарат;
 • прінтер.

Витратні матеріали:

 • папір для друку;
 • флешка.

Ресурси Інтернету

Вікіпедія

Міський транспорт: Запоріжжя

Наземний транспорт Запоріжжя

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів