Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Чудовий вітамін А"

Материал из ЗапоВики
Версия от 11:52, 11 марта 2014; Dominic28 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

  • Актуальна та зрозуміла учням назва теми

Ідеї для покращення

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

  • Вчителем розроблено досить чітку і багатогранну систему оцінювання навчальних досягнень учнів, внаслідок якої вдасться досягнути поставлених при виконанні роботи цілей

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

  • Надані учнівські матеріали досить інформаційні та відображають добре засвоення матеріалу учнми

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

  • Вчителем дібрано раціональну форму оцінювання учнівських робіт, що зрозуміла учням і створюе для них ситуацію успіху

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

  • Цікава задумка і назва.....

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Курсивное начертание===Вдалі моменти===

  • Розроблено 2 види учнівської роботи: презентація та публікація, що е досить цікавими і можуть бути використані як засіб диференціації в роботі груп учнів

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

  • Дякую за цікавий проект)

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, як в основному вся діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям. Вчитель пропонує учням завдання для формування навичок 21 століття та створює умови, надає чіткі інструкції для розвитку цих навичок. Проект спрямований на формування уявлення про вітаміни їх хімічний склад, вміст в продуктах харчування та фізіологічну роль в життєдіяльності організму.

Необхідно звернути увагу, що тематичних питань повинно бути більше (хоча б 4-5).

Методика навчання залучає Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.

В процесі вивчення теми передбачено багато можливостей для демонстрації учнями результатів своєї навчальної діяльності. Вони самостійно створюють реальні продукти та обирають способи їх презентування, відповідно до запланованих завдань та діяльності.

Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб учнів. Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.

У проекті учні використовують ІКТ відповідні їх віку та навчальних потребам, враховують різні можливості учнів.

План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та вимірюють рівень досягнення запланованих навчальних цілей, надаючи великого значення вивченню змісту та діагностують деякі навички.

Використовуються декілька формальних та неформальних методів оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають 5 цілям оцінювання.

План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження містить деталі щодо успішного впровадження.

Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при незначному доопрацювання будуть готові для використання в навчальному процесі.