Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Extreme sports: danger, health or fun?"

Материал из ЗапоВики
Версия от 09:37, 11 сентября 2017; Яна Поваренко (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Дана тема є дуже актуальною серед сучасної молоді. В ході проекту учні зможуть не лише виконувати цікаві завдання від вчителя, а й дослідити для себе, якими видами спорту вони б хотіли займатися. Проект цікавий, добре продуманий, вчитель креативно підійшла до планування проекту. Бажаю й надалі створювати не менш захоплюючі проекти!!! --Яна Поваренко (обсуждение) 10:37, 11 сентября 2017 (EEST)