Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "My Dream Trip Abroad"

Материал из ЗапоВики
Версия от 10:44, 11 сентября 2017; Elena Mecheva (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Дуже цікавий проект. Переглянувши цей проект він мені дуже сподобався. Я побачила професійний та творчий підхід. --Elena Mecheva (обсуждение) 10:44, 11 сентября 2017 (EEST)