Обсуждение:Сертифікація матеріалів, 2018

Материал из ЗапоВики
Версия от 18:52, 25 октября 2018; Ixora (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Доброго дня, як можна дізнатись, чи розлядалась моя заявка на сертифікацію розробки?