Обсуждение:Сценарій "Правознавчий КВК"

Материал из ЗапоВики
Версия от 17:45, 25 сентября 2014; Кутик (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Автор розробки представив матеріал, який враховує вікові особливостей учнів 9-го року навчання.Захід розроблено на засадах технології критичного мислення та інтерактивних технологіях навчання, що є доречним в умовах особистісно-орієнтованого підходу навчання.