Педагогічна майстерня вчителя початкових класів Ланцової Світлани Вікторівни

Материал из ЗапоВики
Версия от 21:18, 24 ноября 2016; Ланцова Світлана (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

ПІП фото

Ланцова Світлана Вікторівна

Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом

Бердянський педагогічний інститут 1990 рік вчитель початкових класів

Педагогічний стаж

26 років

Місце роботи

Пологівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Пологівської районної ради Запорізької області

Посада

Вчитель початкових класів

Кваліфікаційна категорія

Спеціаліст І категорії

Звання

Класи,в яких викладаєте

2-А клас

Посилання на власний інтернет-ресурс

Педагогічне кредо

Відкрити в кожній дитині душу, дати їй змогу пробудитися і розквітнути.

Інноваційні форми роботи та технології, що використовує

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі, на мою думку, всебічний розвиток школярів, зокрема творчих здібностей особистості.Використовую інтерактивні технології навчання.Залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів: -кооперативне навчання (робота в парах, трійках, карусель, робота в малих групах, акваріум тощо); - колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, «навчаючи — вчуся», «ажурна пилка» та ін.); - ситуативне моделювання (імітаційні ігри, рольова гра, драматизація та ін.); опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, «займи позицію», «дискусія» тощо). Принцип навчання, як взаємодія — діалог. Інтерактивні методи навчання: - інформаційні («Моє ім'я», «Весела Віра», «Перше знайомство», «Хвилина мого життя», «Паперові літаки», «Мені подобається...», «Іменні жетони»); - пізнавальні («Від А до Я»); - мотиваційні («Мої очікування», «Лист до самого себе», «Самооцінка», «Інтерв'ю»); - регулятивні («Виробимо правила»). Створюю ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, даю можливість кожному учневі відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили; допомагаю дитині зрости в умовах успіху, даю відчути радість від здолання труднощів, допомагаю зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь треба докласти зусиль. І тоді успіх супроводжується відчуттям радості та задоволення від діяльності.

Автопортрет «Я – педагог і особистість»

Сучасне життя змінюється, має справу з новими досягненнями, проблемами та турботами. І першими, хто вказує стежку в іноді незрозумілому, а підчас і ворожому для школяра світі, є звичайні вчителі. Для мене назавджи залишилася моя мрія –стати вчителькою. На шляху становлення педагога, як особистості, я завдячую викладачам Бердянського педагогічного институту, які допомогли з простої дівчини стати вчителяем. Я завдячую своєму класному керівникові Жогло Любов Иванівни, яка навчила мати віру в себе та власні сили. А ще завдячую долі, що так склалася, і своїм батькам. Тому тепер я впевнено можу сказати, що я особистість: творча, різнопланова, цікава. Мої вихованці це маленькі школярики та школярочки, яких частіше я називаю «моїми зайчиками» чи «маленькими горобчиками». Намагаюся відкрити в них найпотаємніші струни їхніх душ. А вони разом зі мною навчаються думати, розмірковувати, мислити, доводити свої думки і просто жити в цілому світі під назвою ШКОЛА. Моє життя це постійна круговерть, пошук нового, нетрадиційного, творчого, неординарного підходу до навчання, участь у конкурсах, публікації в журналах, виховні заходи, презентації, проекти, а ще мий маленький синочок Илля, який «дарований мені долею». Я намагаюся створити життя цікавим як шкільне так і особисте. Час плине швидко і хочеться встигнути багато, спробувати нового та цікаво в системі навчання. Мої учні беруть участь в різних конкурсах, складають вірші, бо сама у вільний час і для роботи люблю творити дива з поетичним словом,перекладаю писни на сучасний лад. Дітям з моих класів .багатьом подобається музика, бо я з першого класу им граю на фортепионо и прививаю любов до музики. «УЧИТЕЛЬ»: У - унікальний, універсальний. Ч - чесний, чуйний. І– інтелігентний, індивідуальний. Т - тактовний, толерантний, терплячий. Е – енергійний. Л - люблячий дітей, люблячий свою роботу. Ь - і дуже м'який як м'який знак і саме слово!... І ця істина буде непідвладною часу. Вважаю необхідним умінням учителя початкових класів звертатися не лише до розуму, а й до серця кожного учня. Прагну до створення в класі ділової атмосфери співпраці, у якій кожний учасник може розкритися якнайкраще; взаємозбагачення, успіх кожного – ось головний принцип такої роботи. Моя задача – не лише давати знання, озброїти учнів певними навичками, а ще й створити для кожного сприятливі умови, щоб стимулювати саморозвиток кожної особистості.

Посилання на відеозапис майстер-класу

Посилання на відеозапис відкритого уроку