План-конспект уроку "Узагальнюючий урок з теми "Робота та енергія" для 8 класу

Материал из ЗапоВики
Версия от 00:00, 13 марта 2014; Крат Ольга (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

План-конспект

Содержание

Тему уроку

«Узагальнюючий урок з теми «Робота та енергія»

Автор (и) розробки

Крат Ольга Миколаївна

Навчальний заклад

Запорізька гімназія № 107

Клас

8

Назва навчальної програми, автори програми

7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005

Тип уроку

урок закріплення, узагальнення, систематизації та коригування знань.

Компетенції учнів на уроці

уміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, з інформаційних і комунікаційних технологій, здоров'язберігаюча.

Цілі уроку

дидактична: повторити, закріпити, узагальнити матеріал з теми, формувати навички та вміння застосовувати знання під час розв’язування задач;

розвиваюча: формувати інтерес до практичного застосування знань під час розв’язування задач; розвивати вміння, навички та сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати в них пізнавальний інтерес; стимулювати розвиток ініціативи, кмітливості;

виховна: пробуджувати інтерес до вивчення фізики.

Обладнання уроку

мультимедіа; сигнальні картки зеленого «Так» кольору та червоного «Ні», картки з завданням. (Додаток №1).

Дидактичні та методичні матеріали

1. Фізика.8 клас : Підручник Ф.Я. Божинова, І.Ю. Ненашев, М.М.Кірюхін.

2. Божинова Ф.Я., Кірюхін О.О.,Чертищева М.О. Комплексний зошит для контролю знань. Фізика-8. с.68,з. 4.

3. Кирик Л.А. Фізика. 8 клас. Методичні матеріали для вчителя.

Перелік он-лайн сервісів, які використані на уроці

http://wikiwall.ru,сервіс http://learningapps.org, http://www.slideshare.net/

Хід уроку

Вчитель : Вітаю вас усіх на нашому уроці. Ми закінчили вивчення теми «Робота та енергія». Сьогодні ми повторимо, узагальнимо і систематизуємо набуті знання. До уроку клас було поділено на групи, кожна з яких отримала певні завдання, настав час продемонструвати як ви впоралися з цим. Зараз ви зможете виявити крім набутих знань кмітливість і винахідливість, уміння працювати самостійно, спільно, групою. Епіграфом уроку є слова Теодора Рузвельта :

«Найголовніша формула успіху -
знання та мислення»

Я бажаю вам усім завжди бути успішними, як у навчанні, так і в житті, а основа цього знання і уміння мислити. План та тема уроку на дошці.

План.

1. «Так чи ні?»

2. Калейдоскоп

3. «Поміркуй!»

4. Люди науки

5. Фізики-лірики

6. Фініш

1. «Так чи ні?»

Отже, час перевірити наскільки гарно ви засвоїли теоретичний матеріал. Зараз інтерактивне експрес опитування «Так чи ні?». «Слова «так» і «ні» дуже короткі Але потребують певних роздумів» Ці слова належать Піфагорові.

(Учням пропонуються кілька тверджень, серед яких вони мають визначити правильні. Використовуються сигнальні картки зеленого «Так» кольору та червоного «Ні», це дає змогу миттєво оцінювати правильність відповідей кожного учня.)

Вам пропонується кілька тверджень. Якщо твердження вірно слід підняти картку зеленого кольору, якщо «ні» - червоного. Під час відповіді на запитання, необхідно давати не тільки саму відповідь, а й пояснення до неї. Починаємо!

1. Кінетична енергія вимірюється в Джоулях. (Так)

2. ККД механізму не може дорівнювати 100%. (Так)

3. Робота сили тертя завжди додатна. (Ні)

4. Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла залежить від маси тіла та висоти, на якій воно перебуває відносно нульового рівня. (Так)

5. Прості механізми дають виграш в роботі. (Ні)

6. Потужність – фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи. (Так)

7. Кінетична енергія не залежить від маси тіла. (Ні)

8. Тіла, що можуть виконувати роботу, мають енергію. (Так)

9. Одиниця потужності в СІ – одержала свою назву на честь англійського вченого Джеймса Джоуля. (Ні)

10. Суму потенціальної та кінетичної енергії називають повною механічною енергією тіла. (Так)

11. У системі тіл, які взаємодіють тільки одні з одними і тільки силами пружності й силами тяжіння, повна механічна енергія не змінюється. (Так)

Молодці, ви добре впоралися із завданням!

2. Калейдоскоп

Наступний етап уроку «Калейдоскоп». Звернемося до формул і одиниць вимірювання, перевіримо , як ви їх знаєте.

У кожного на екрані є завдання. Калейдоскоп
(Додаток №1)
.


Ви повинні визначити, що пропущено в записі формул і одиниць вимірювання і дописати необхідний символ. На виконання цього завдання ви маєте 5 хвилин. Будь ласка, перегорніть картку, підпишіть, сядьте «ромашкою» та починаймо роботу, якщо робота виконана, підніміть руку. (Після виконання самостійної роботи учні обмінюються роботами і перевіряють правильність виконання роботи, звіряючи написане в картці з правильними відповідями, які висвітлюються на екрані мультимедіа).

Робота закінчена. Будь ласка, обміняйтеся картками, перевірте правильність виконання завдання, звіряючи написане в картці з правильними відповідями, які висвітлюються на екрані мультимедіа. Виставте відповідний бал.

3. «Поміркуй!»

Наступний етап уроку «Поміркуй!» запрошуються представники групи практиків.

Учень: «А зараз коментарії розв’язання задач». (Додаток №2). (Група практиків підготувала цікаві задачи, які розміщено на стенді «Поміркуй!». Представники групи коментують розв’язання задач, записаних на відкидній дошці.)

4. Люди науки

Представники групи бібліографів допоможуть нам згадати вчених, які досягли успіхів, зробили відкриття. Отже, етап уроку «Люди науки». Учні виступають з повідомленнями про вчених Додаток №3 «Люди науки» (газета)

газета "Люди науки"

5. Фізики-лірики

І на завершення виступ фізиків-ліриків. Учні представляють презентацію «Фізики –лірики» Додаток №4


6. Фініш Останній етап уроку «Фініш». Відкрийте щоденник запишіть домашнє завдання. Розглянути таблицю с.163, переглянути приклади розв’язаних задач, виконати тест с.164-165 (зав.1-7(усно), зав.8-19 (письмово). Наша робота підійшла до завершення. Ми повторили, узагальнили і систематизували набуті знання. Бали, які ви отримали за знання формул і одиниць вимірювання - ваша оцінка за урок. Представники груп після уроку мені нададуть звіт, де буде оцінка за внесок кожного з членів групи під час підготовки, оформлення та виступу на уроці. Сьогодні всі гарно попрацювали, добре підготувалися до написання тестового завдання на наступному уроці. Я дякую всім за співпрацю, за вашу старанність. Діти! Ви – молодці!


Список використаних джерел

1. Фізика.8 клас : Підручник Ф.Я. Божинова, І.Ю. Ненашев, М.М.Кірюхін.

2. Божинова Ф.Я., Кірюхін О.О.,Чертищева М.О. Комплексний зошит для контролю знань. Фізика-8. с.68,з. 4.)

Додатки

Фотогалерея уроку