Портфоліо Медвідь Євгенії з теми "Серце чесної людини на дзеркало схоже"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Медвідь Євгенія Сергіївна

КУ «Пологівська гімназія «Основа»

Назва проекту

Серце чесної людини на дзеркало схоже

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Вивчення цієї теми стосується таких предметів: світова література, інформатика, частково етика.

Вік учнів, клас

8 клас, 13 років

Стислий опис проекту

Даний проект розрахований на учнів 8 класу за темою «Збірка новел Бокаччо «Декамерон», її композиція і тематичне багатство, оспівування в ній кращих душевних якостей людини». Цей проект спрямований на формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити, продуктивно вирішувати нові проблеми, критично мислити, грамотно працювати з інформацією,бути комунікабельною людиною, контактною в різних соціальних групах, здатною до самостійної роботи над розвитком власної моральності, культурного рівня, інтелекту. Робота над проектом передбачає ознайомлення учнів з найвизначнішими досягненнями художньої літератури, культури та мистецтва;розвиток вміння сприймати літературний твір як явище мистецтва, а також формування читацької та мовленнєвої культури.

Питання проекту

Ключове питання

Чи має бути сучасна людина чесною і благородною?

Тематичні питання

1.Який внесок у розвиток світової літератури зробив Джованні Бокаччо?

2.Основи якого жанру заклав письменник?

3.Як «Декамерон» Бокаччо впливає та точно відображає сучасне життя?

Змістові питання

1.Які факти з біографії Бокаччо вас вразили?

2. Які особливості композиції «Декамерона»?

3. Що називається новелою?

4. Які основні ознаки новели?

5. Які цінності людського життя виборюють герої новел Бокаччо?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Під час роботи над проектом учні навчаться:

• проводити опитування та аналізувати його результати;

• систематизувати, порівнювати та розпізнавати спільне у твердженнях;

• здійснювати пошук в Інтернеті інформації на задану тему;

• працювати з програмою Publisher для створення публікацій;

• працювати з програмою PowerPoint для створення презентацій;

• працювати з програмою Publisher для створення веб-сторінок;

• оформлювати результати своєї роботи у блозі;

• працювати з соціальними сервисами;

• оформлювати проект.

Діяльність вчителя

1. З'ясування навчальних потреб учнів здійснюється за допомогою анкетування, таблиці ЗХД

2. Вступна презентація та публікація допоможуть:

А) з'ясувати учням, що від них очікується при виконанні проекта;

Б) що вони будуть робити під час виконання проекту;

В) як вони будуть представляти результати проекту;

Г) які нові знання і навички вони отримують

Діяльність учнів

• Ознайомлюються з вчительською презентацією, з’ясовують свої завдання в межах проекту;

• Ознайомлюються з критеріями оцінювання презентації, публікації, веб-сайту;

• Планують свою діяльність;

• Працюють з дидактичними матеріалами;

Пошук відповідних матеріалів у Інтернеті, електронних енциклопедіях, літературі;

• Проводять анкетування та аналізують його.

• Подають результати роботи над проектом і процесу його виконання у вигляді презентації;

• Знайомляться з правилами створення ефективних публікацій та презентацій;

• Користуватися програмою Excel для оброки даних та створення діаграм;

• Вчаться користуватися програмою Publisher для створення публікації;

• Створюють веб-сайт проекту, оформлюють результати досліджень у блозі;

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, що передбачає три етапи:

А) оцінювання на початку проекту;

Б) поточне оцінювання;

В) наприкінці роботи над проектом.

Інструментарій оцінювання включає:

1.Самооцінювання: нотатки у щоденнику, списки запитань для самоконтролю блога, інтернет-сайту.

2. Взаємооцінювання: усне, за допомогою анкет із заданими критеріями.

3. Оцінювання учителем: письмових творів, презентацій, виступів учнів.

Оцінювання здійснюється у формі підсумкової роботи за результатами досліджень об’єкту з урахуванням:

1. Роботи над вивченням текстів, критичних матеріалів та інших джерел.

2. Унікальність пошукової роботи.

3. Репрезентативність та пізнавальне значення описуваного обєкту.

4. Змістовність матеріалу

5. Естетичне оформлення

Корисні ресурси

http://ru.calameo.com;

http://uk.wikipedia.org;

http://www.ukrlib.com.ua/.

http://www.youtube.com

 www.npblog.com

http://www.e-reading.biz

Інші документи

Підручник,словники, довідники, енциклопедії