Портфоліо Огренича Сергія "Чи наш район екологічно чистий?"

Материал из ЗапоВики
Версия от 13:29, 2 декабря 2013; Dominic28 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Огренич Сергій Олександрович

Чи наш район екологічно чистий?

Географія. Тема програми «Геоекологічна ситуація в Україні». Тема проекту стосується також вивчення курсу екології, людина і світ в загальноосвітній школі.

8 клас, вік учнів 13-14 років

Стислий опис проекту

 • Дослідження геоекологічної ситуації району, 8 клас, тема програми: Геоекологічна ситуація в Україні, учні проводять дослідження екологічної ситуації району, свого населеного пункту, досліджують джерела інформації з даної теми в Україні та світі, проводять картографічний аналіз проблеми теми, захист проектів

Питання проекту

Ключове питання

 • Чи є патріот захисником природи Вітчизни.

Тематичні питання

 • Геоекологічна ситуація в Україні.
 • Геоекологічна ситуація в нашому районі.
 • Геоекологічна ситуація в нашому населеному пункті.

Змістові питання

 • Що таке «геоекологічна ситуація»?
 • Законодавчі акти про екологічну ситуацію.
 • Природно-заповідний фонд України.
 • Чорнобильська катастрофа і навколишнє середовище.
 • Вплив геоекологічної ситуації на здоров’я населення України (району, населеного пункту)
 • Картографічна картина екологічної ситуації в Україні (районі, населеному пкнкті)
 • Господарська діяльність людини і геоекологічна ситуація в Україні (районі, населеному пкнкті)
 • Пропозиції вирішення геоекологічних проблем в Україні (районі, населеному пкнкті)

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Формувати знання про природу свого краю, своєї країни, дати уявлення про вплив діяльності людини на стан екології, оцінити екологічний стан навколишнього середовища і запропонувати заходи його покращення, готувати учнів до дорослого життя з точки зору патріота і еколога у виконанні соціальної ролі, розвивати пам’ять, мовлення, уміння висловлювати свою точку зору, розвивати навички роботи з різноманітними джерелами інформації, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал, виховувати почуття відповідального господаря своєї землі, любов і дбайливе ставлення до природи. Проект згуртовує дітей, навчає.

Діяльність вчителя

Учитель запрошує учнів до проекту ознайомивши з текстом агітаційного буклету, демонструє їм презентацію проекту, координує роботу над проектом, забезпечує доступ до необхідних ресурсів і засобів роботи над проектом, здійснює поетапне оцінювання знань учнів, отриманих в проектній діяльності, оцінює кінцевий продукт проекту.

Діяльність учнів

Оцінювання

У проекті передбачено безперервне формуюче оцінювання, складовими якого є:

 • оцінювання на початку проекту для з'ясування навчальних потреб учасників проекту
 • оцінювання на протязі роботи над проектом, що дає можливість прослідкувати якість виконання учасниками проекту, відстежувати прогрес у навчанні учасників проекту, оцінити їх аналітичну діяльність
 • підсумкове оцінювання продуктів проекту

Методи оцінювання: складання схеми "Знаю-Хочу-Дізнався", використання графічних схем, онлайн-опитування.

Самооцінювання кінцевого продукту - блогу "Ми патріоту" - здійснюється за допомогою Контрольного списку (попереднє, уточнююче оцінювання)і Форми оцінювання блогу (кількісна самооцінка). Учитель оцінює кінцевий продукт (блог), орієнтуючись на критерії Форми оцінювання блогу.

Корисні ресурси

Інші документи