Портфоліо навчального проекту "Незнайоме у знайомому" (Розчини)

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Ушева Лілія Миколаївна

Назва проекту

"Незнайоме у знайомому" 1347537992 UL.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальний проект з хімії. 9 клас Тема 1. Розчини. Фізика.

Вік учнів, клас

9 клас 15 років

Стислий опис проекту

Проект спрямований на формування уявлення про розчини та їх значення в природі та житті людини. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості розчинів. Для цього вони об’єднуються у 5 груп. Учні проводять огляд літератури та Інтернет–ресурсів з даної теми, проводять власні дослідження і складають звіт у формі: буклету, блогу, презентації або вікі-статті.

Питання проекту

Ключове питання

 • Що є «основою основ» життя на Землі?

Тематичні питання

 • Чи може бути життя без розчинів?
 • Яку роль відіграють розчини в житті людини?
 • Така знайома незнайомка або чим може здивувати нас вода?
 • У чому полягає відмінність між електролітами й неелектролітами за типом хімічного зв’язку і поведінкою у розчині?
 • Як впливають різні чинники на розчинення, утворення водневого зв’язку?

Змістові питання

 • Що таке «колоїдні розчини», «істинні розчини», «суспензії», «емульсії», «електроліти», «неелектроліти», сильні і слабкі електроліти, «кристалогідрати»?
 • Як розрізнити компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони?
 • У чому суть процесів розчинення та електролiтичної дисоціації?
 • Як обчислити масову частку і масу розчиненої речовини в розчині?
 • Як виготовити розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Під час роботи у проекті учні мають ознайомитися з розчинами, їх значенням у природі та житті людей, навчитися складати рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей, рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах. Також учні продовжать набувати якості людини ХХІ століття: здобувати та критично осмислювати інформацію з різних джерел та правильно робити посилання на різні джерела; розвивати навички самостійної дослідницької роботи; працювати у команді та брати на себе відповідальність за роботу усієї команди; вміти презентувати зроблену свою та колективну роботу.

Діяльність вчителя

До початку проекту

1.Готує буклет про метод проектів, дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції, матеріали для фасилітації, розробляє анкету для попереднього опитування, обробляє результати анкетування, створює учительську презентацію.

2.Розміщує на сайті школи та на інформаційному стенді класу інформацію про початок роботи над проектом.

3.Допомагає учням об’єднатися у групи та фотографує їх.

На початку проекту

1.Демонструє учням учительську презентацію та презентацію про авторське право.

2.Допомогає учням вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі. Ознайомлює учнів з різними формами оцінювання та блогом рефлексії проекту (дає завдання учням створити електронні адреси на gmail /у кого немає/ та надіслати на електронну адресу вчителя повідомлення).

3.Знайомить учнів з електронним журналом проекту.

В ході проекту

1.Надає учням доступ до блогу рефлексії проекту. Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів.

2. Консультує учнів під час роботи над проектом.

3.Заохочує привітальними листівками на сайті школи та на інформаційному стенді класу.

4.Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

Наприкінці проекту

1.Проводить презентацію проекту для запрошених (учні інших класів, батьки, адміністрація).

2.Підводить підсумки проекту, допомагає учням провести рефлексію (що вийшло, що ні та чому?).

Діяльність учнів

До початку проекту

1.Знайомляться з буклетом про метод проектів.

2.Відповідають на запитання анкети.

На початку проекту

1.Знайомляться з учительською презентацією та презентацією про авторське право.

2.Об'єднуються у групи:

Група 1. «Веселі хіміки» (виконують лабораторний дослід №1 Виявлення йонів гідрогену та гідроксид-іонів у розчині)

Група 2. «Шукачі незнаного» (виконують лабораторний дослід №2 Реакція обміну між електролітами, що відбувається з утворенням осаду)

Група 3. «Гідрогеніуми» (виконують лабораторний дослід №3 Реакція обміну між електролітами, що відбувається з виділенням газу)

Група 4. «Дослідники чарівного» (виконують лабораторний дослід №4 Реакція обміну між електролітами, що відбувається з утворенням води)

Група 5. «Цікаві експериментатори» (виконують лабораторний дослід №5 Реакція обміну між електролітами, що відбувається з утворенням слабких електролітів)

та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі.

3.Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами.

В ході проекту

1.Виконують дидактичні завдання та лабораторні досліди.

2.Консультуються у вчителя або у консультантів.

3.Знайомляться з різними джерелами інформації, вчаться її обробляти, робити висновки.

4.Створюють групові та індивідуальні роботи.

5.Готуються до публічної презентації своїх робіт.

6.Запрошують на презентацію гостей.

В кінці проекту

1.Презентують усією групою свої роботи.

2.Підводять підсумки проекту, рефлексують (що вийшло, що ні та чому?).

Оцінювання

На початку роботи над проектом Учні відповідають на запитання вхідної анкети (визначення знань учнів з даної теми та для зацікавлення їх). Підчас знайомства з презентацією учні разом з вчителем створюють асоціативний кущ та заповнюють ЗХЯД-таблицю, в якій наводять відомості про розчини. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Розробляють графік роботи над проектом. Ознайомлюються з різними формами оцінювання для того, щоб якісно виконати свою роботу та електронним журналом вчителя, куди вносяться відмітки про виконання усіх видів роботи кожною групою та учнем протягом проекту.

Під час роботи над проектом Учні виконують дидактичні завдання різної складності (дидактичне завдання стандартного рівня; дидактичне завдання творчого рівня), вирішують кросворди вчителя або складають свої особисті. Виконують лабораторні роботи, які дають змогу відстежити рівень засвоєння знань (інструкції щодо виконання лабораторних робіт №1, №2, №3, №4, №5). Створюють учнівські буклети, презентації, вікі-статті, блоги, користуючись відповідними інструкціями та звіряючи свою роботу з формами оцінювання буклету, презентації, вікі-статті, блогу.

Наприкінці роботи над проектом Учні переглядають презентації групової роботи та дають свій відгук на роботу групи. Проводять само- та взаємооцінку учнівських робіт. Проводять самооцінку своєї роботи в групі. Відповідають на запитання «Рефлексія для учасників проекту».

Корисні ресурси

Інші документи


Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів хімії, січень 2014