Портфоліо навчального проекту " Sports differ "

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Мечева Олена Володимирівна

Бондаренко Вікторія Михайлівна

Назва проекту

"Sports differ"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, інформатика, основи здоров'я, фізкультура.

Вік учнів, клас

7-клас (12-13 років)

Стислий опис проекту

Проект з теми ” Спорт”, розрахований для учнів 7, передбачає ознайомлення учнів з видами спорту, біографіями видатних спортсменів світу. Під час роботи учні ознайомлюються з інформацією, взяту з різних джерел, критично її оцінюють, проводять аналіз, роблять висновки, представляють свої роботи у вигляді презентації, буклету, вікі-статті та блогу.

Питання проекту

Ключове питання

Тематичні питання

Змістові питання

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація особистості учнів, формування у них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Освітня функція • познайомити учнів з інформацією про традиційні та екстремальні види спорту та видатних спортсменів країни виучуваної мови; • залучати учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної); • формувати вміння працювати з підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо). Виховна функція • формувати в учнів позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, повагу до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя. Розвивальна функція • розвивати в учнів мовні, інтелектуальні і пізнавальні здібності; • здатність переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання проблемно- пошукової діяльності

Діяльність вчителя

На початку проекту

В ході проекту
Kahoot. Sport

Наприкінці проекту
буклет Блог

Діяльність учнів

На початку проекту

В ході проекту
Таблиця хзд

Наприкінці проекту

Оцінювання

Корисні ресурси

Інші документи