Портфоліо проекта "Природа..."

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Разенкова Ліна Олександрівна

Назва проекту

Природа! Ми оточені і охоплені непереможно,нам не вийти з неї...

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика,хімія,біологія,географія, інформатика.

Вік учнів, клас

14-15 років

Стислий опис проекту

Пропонуємо учням розглянути історію розвитку ядерної енергетики, розглянути характеристики працюючих АЄС в Україні , дослідити вплив радіації на людину та оцінити ступінь небезпеки ,яку вносить у наше життя радіація. Будемо досліджувати ставлення учнів 9 -11 класів до ядерної енергетики, подавши результати анкетування у Публікації. Запропонуємо скласти кросворд «Атомна фантазія». Створемо веб-сторінку по проблемі використання та будівництва нових енергоблоків в Україні.

Питання проекту

Ключове питання

Добро чи зло?

Тематичні питання

1.Ядерній енергії- так чи ні? 2.Велич здобутків людства чи кінець світу? 3.Життя і радіація.

Змістові питання

1. З чого все починалося? 2.Чи безпечна радіація для біосфери? 3.Чи справді атомний кіловат дешевший?


Основные вопросы фокусируют обучение учащихся на важных концепциях предмета и основных идеях протяжении всего изучения темы--Savchenko70832 (обсуждение) 14:22, 20 декабря 2014 (EET)

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми

План вивчення теми


План изучения темы четко показывает, как вся деятельность учащихся направлена на достижение требований государственных образовательных стандартов, учебных программ и запланированным учебным целям--Savchenko70832 (обсуждение) 13:51, 20 декабря 2014 (EET)

Навчальні цілі

Навчальна мета проекту:

• Поглибити та розширити знання учнів про сутність сучасних поглядів про будову атома та ядра;

• Пояснити механізм ланцюгових ядерних реакцій;

• Розглянути принцип дії ядерного реактора та будову АЕС;

• Ознайомитися з перевагами та недоліками, перспективами розвитку атомної енергетики; доцільністі використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання.

Розвиваюча мета проекту:

• Розвивати уміння застосувати досягнення фізики для раціонального природокористування та запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і організм людини;

• Розвивати здатність приймати незалежні продумані рішення;

• Стимулювати самостійну творчу пізнавальну діяльність.

Виховна мета проекту:

• Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

• Розуміння принципу побудови медіа повідомлень, того, для яких цілей та із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені, їх характеристик.

Поставленные цели - четко соответствуют теме работы.--Savchenko70832 (обсуждение) 14:36, 20 декабря 2014 (EET)

Діяльність вчителя

Буклет " Мій проект"

Презентація вчителя

• Знайомить учнів з особливостями методу проектів.

• Отримує дозвіл від батьків на використання і публікацію робіт учнів в Інтернеті.

• .Знайомить з темою , ключовим питанням проекту.

• Проводить анкетування для з`ясування рівня підготовки (володіння комп`ютерними програмами, знаннями з фізики, біології, хімії).

• Знайомить з Законом про авторське право, з правилами оформлення використаних джерел, про безпечну поведінку в Інтернеті.

• Демонструє презентацію для тісного знайомства з метою навчального проекту.

• Поділяє учнів на групи, розподіляючи обов`язки інженера, журналіста і еколога.

• Оголошує кожній групі завдання, над яким вони будуть працювати.

• Наголошує про дотримання правил техніки безпеки під час проведення дослідів.

• Оголошує графік проведення консультацій,захисту питань проекту.

Буклет и презентация дополняют друг друга.--Savchenko70832 (обсуждение) 14:38, 20 декабря 2014 (EET)

Діяльність учнів

Презентація учнів

Учні класу за бажанням утворюють декілька груп, які отримують певні дослідницькі завдання:

Група 1 (ФІЗИКИ)

Проаналізувати принцип роботи АЕС, дослідити переваги та недоліки ядерної енергії.

Група 2 (ЖУРНАЛІСТИ) Розробити соціальний опитувальник для виявлення думки учнів 9 – 11 класів щодо свого ставлення до розвитку ядерної енергетики.

Група 3 (ЕКОЛОГИ)

Провести дослідження на виявлення радіаційного фону в приміщенні, щодо безпечності та скласти звіт на основі отриманих даних та прояву радіації на організм людини.

Етапи проекту:

  • занурення в проект;
  • планування роботи;
  • пошуково-інформаційна діяльність;
  • результати та висновки;
  • захист проекту;
  • оцінювання процесу й результатів роботи.

Согласно теме проекта, учащиеся, используя возможности ИКТ,раскрывают содержание проекта, учитывая возможности каждого ученика --Savchenko70832 (обсуждение) 14:27, 20 декабря 2014 (EET)

Оцінювання

ЗХД схема

Організаційна діаграма

Критерії оцінювання

Документ фасилітатора

Шаблон презентації для учня

Інструкція роботи з дозиметром

Інструкція роботи на компютері

Анкетування з теми "Ядерна фізика"

Корисні ресурси

Вікіпедія

Вікіпедія

Фізика:9кл.:підруч. Для загальноосвіт. навч. закл./ Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф.Савченко.- К.: Генеза,2009. -160с.: іл..

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12класи. Київ. Ірпінь. 2005

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)

Навички 21 століття

Інші документи

Лист посилання на дозвіл

Лист посилання дозвіл

Памятка для батьків "Діти в Інтернеті"

Список використаних джерел