Портфоліо проекту: "Бить буду сильно, но аккуратно"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Савченко Олександр Анатолійович

Назва проекту

«Бить буду сильно, но аккуратно»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика-основний. Також даний проект тісно зв’язаний, може знайти своє застосування в таких навчальних предметах: ОБЖ, біологія, трудове навчання і т.д.

Вік учнів, клас

Проект розрахований на учнів 9-го класу віком 14-15 років

Стислий опис проекту

Проект "Бить буду сильно, но аккуратно" проводиться для учнів 9-х клавсів, під час вивчення теми "Електричний струм в різних середовищах". Клас поділено на три групи: І група досліджує, необхідні умови для ударної іонізації, ІІ- досліджує історичні факти, що розкривать питання проходження електричного струму у газах, ІІІ- проводить спостереження, де ж на практиці застосовуються ці явища в їч оточенні.

Питання проекту

Ключове питання

Сила есть - ума не надо?

Тематичні питання

1) Чи може людина керувати газовим розрядом?

2)Газовий розряд - небезпека чи користь?

За яких умо можна спостерігати ударну іонізацію в нічному місті?

Змістові питання

1) В чому полягає різниця між самостійним та несамостійним розрядом?

2) Які умови виникнення газового розряду?

3)Як залежить напруга від тиску залежності напруги від тиску?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Учні узагальнюють та систематизують знання з теми "Електричний стру у газах."

1)Вдосконалення учнями навичок пошуку та обробки інформації

2)Вміння аналізувати отримані результати.

3)Вміння працювати в команді.

Діяльність вчителя

Буклет "метод проектів"

«Бить буду сильно, но аккуратно»

При показі вчительськоі презентації керівник проекту ставить цілі та завдання для учнів. Під час використання ЗХД-таблиці та організаційної діаграми спонукає учнів до повторення та поглиблення жзнань з даної теми.Вказує на можливі шляхи вирішення питань.Ознайомлює учнів з критеріями оцінювання.

Діяльність учнів

Учнівська презентація

Оцінювання

Організаційна діаграма

ЗХД-таблиця

Мережеве анкетування з теми

Корисні ресурси

Вікіпедія

Всіслова

Академік

1.Л.А. Кирик. Усі уроки фізики. 9 клас: Навчально-методичний посібник/Л.А. Кирик. – Х.: Основа, 2009.

2.Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна. Фізика. 9 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Видавництво “Ранок”, 2009. Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна. Фізика. 9 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Видавництво “Ранок”, 2009.

3.Л.А. Кирик, І.М. Гельфгат, Л.Е. Генденштейн. Фізика. 9 клас. Збірник завдань. – Х.: Гімназія, 2009.

4.Фізика (профільний рівень) Педагогічна думка Засєкіна Т.М., Головко М.В. 2010. .

Інші документи

Лист з проханям

Дозвіл на публікацію