Професійне портфоліо бібліотекаря ЗЗНВК №108

Материал из ЗапоВики
Версия от 14:00, 17 мая 2017; Истомина Оксана (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Портфель документів

  • Бібліографічні посібники малих форм

Портфель робіт

Скарбничка бібліотекаря

  • авторські розробки (сценарії, конспекти, розгорнуті плани, слайди), бібліотечних уроків, позакласних і виховних заходів
  • розгорнуті плани проведених бібліотекарем семінарів, «круглих столів», майстер-класів
  • електронні продукти, фото-відео-аудіозапису

Досягнення

  • список проведених семінарів, відкритих бібліотечних уроків, майстер-класів
  • результати участі в професійних і творчих бібліотечних заходах
  • тема самоосвіти, список літератури, яку вивчала за темою, звіт за темою

Відгуки