Рефлексія учасниці Рибалко А.В.

Материал из ЗапоВики

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Рефлексія (від лат. Reflexio - звернення назад) - розумовий процес, спрямований на самопізнання, аналіз своїх емоцій і почуттів, станів, здібностей, поведінки.

Як писати рефлексію:

  • Перегляньте Основні запитання та головні ідеї, які були розглянуті в Модулі, або прочитайте Стислий огляд Модуля та подумайте про ідеї та матеріали, що ви створили, які можна використовувати під час викладання чи планування для того, щоб покращити процес навчання учнів.
  • Натисніть кнопку "Править" навпроти необхідного Модуля
  • Запишіть свої думки та враження від навчання за цим модулем. Напишіть про інші висновки, ключові ідеї, нові інструменти та засоби, які допомагають навчатися, використовуючи ІКТ, запитання, які у вас виникли, та те, що вас турбує або цікавить. Обміркуйте, яким чином знання, які ви отримали в цьому модулі, можуть вплинути на ваше викладання та навчання ваших учнів. Запишіть, що видалося вам найцікавішим, найпростішим, а що було складним і не зрозумілим.

Підказки:

  • Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме…
  • Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі, а саме…
  • Цей модуль допоміг мені з’ясувати, як можна використати навчальні дослідження в проектах та зрозуміти призначення Основних запитань проекту, а саме…
  • Цей модуль допоміг мені уточнити Основні запитання проекту та обдумати оцінювання учнів в проекті, а саме…

Содержание

Модуль 1

Цей модуль допоміг мені систематизувати знання, які потрібні для створення і редагування сторінок на сайті zw.ciit.zp.ua. Я частково познайомилася з цікавою програмою Googldisk, яку можна використовувати на уроках хімії. На модулі я навчилася створювати посилання (внутрішні, на вікі-візитку).

    • Дуже добре, що ви навчились працювати з порталом ЗапоВікі, а також познайомились з правилами створення посилань на Вікі. Спробуйте в наступний раз більше уваги приділити саме аналізу своєї дільності, а також на зміст курсу (постановка цілей, поняття проекту тощо). --Сокол Ирина (администратор ЗапоВики) (обсуждение) 15:07, 19 января 2015 (EET)

Модуль 2

Мені вдалося проаналізувати навички, якості, риси випускників шкіл, які потрібні для того, щоб щоб бути успішними в 21 столітті. Мені вдалося створити буклет для батьків, про використання методу проекту. Мені б хотілось більш детально ознайомитися з таксономією Блума та його шістьма рівнями розвитку мислення.

Модуль 3

Мені вдалося розробити питання, які спонукатимуть учнів до дослідження та мислення; створити ключове, змістовне питання, сформулювала дослідницькі завдання для учнівських проектів. Викликало труднощі створення тематичних питань проекту.

Модуль 4

Мені вдалося створити таблицю ЗХД, організаційну діаграму; вдалося попрацювати з програмою Microsoft Office PowerPoint, спланувати сценарій та створити презентацію на основі ідеї вивчення теми; зясувати , що таке вхідне оцінювання, поточне та підсумкове оцінювання; Мені хотілось більш детально ознайомитися з різними видами оцінювання.

Модуль 5

Я ознайомилася з основами авторського права; встановила, що являється обєктом авторського права; проанналізувала, як навчити учнів усвідомлювати необхідність авторського права. Мені вдалося скласти список використанних джерел.

Модуль 6

Мені вдалося проаналізувати та дати відповіді на запитання : Які загрози становить для учнів Інтернет; виділити основні ризики роботи в Інтеренті, та знайти шляхи їх подолання. В план вивчення теми внесла зміни та доповнення до розділу "Діяльність учня". До розділу "Навчальні цілі" внесла зміни, які можуть бути використанні при вивченні теми щодо співробітництва учнів в Інтернеті.

Модуль 7

В цьому модулі мені вдалося :обрати компютерний засіб який найкраще підходить до виконання учнівського проекту та відповідатиме моїм поставленим цілям та очікуванням від навчання учнів; створити сценарій прикладу учнівської презентації на папері, та схематично зобразити те, що має бути в кожному слайді; створити структуру презентації; переглянути можливості дизайну , для покращення своєї презентації.

Модуль 8

Цей модуль мені допоміг проаналізувати власну систему оцінювання та ознайомитися з прикладами планів оцінювання для визначення компонентів оцінювання, які найбільше сприяють успіхам учнів. Внесла зміни до розділу "План оцінювання" в соєму Плані вивчення теми використовуючи критерії з Контрольних списків. Втановила , що оцінювання має відбуватися постійно протягом проекту, та включати оцінювання всіх вказаних у навчальних цілях знань та навичок. Сформулювала мету створення учнями своєї роботи. Розробила форму оцінювання, де визначила основны критерії оцінювання, втсановила кількість балів, ознайомилась та сформувала вагу в системі оцінювання результатів учнів.

Модуль 9

Цей модуль допоміг мені створити документ, який відповідає різним рівням фактичних знань учнів для того, щоб надати допомогу учням у самоспрямуванні та самостійному навчанні при виконанні проекту, задовольнити їх різні навчальні потреби. В цьому модулі переглянула та вдосконалила свій План вивчення теми, доповнила розділи "Діяльність учнів " та "Оцінювання", у звязку з створенням диференційованих завдань.

Модуль 10

Цей модуль допоміг мені зясувати, що таке фасилітація, мені вдалося створити свій документ для фасилітації, який скеровуватиме та організовуватиме процес навчання учнів, покращить ефективність роботи учнів або підтримає їх у навчанні. На цьому модулі я завершила опис розділу "Діяльність учнів" та завершила розділ "Стислий опис". Проаналізувала та оформила "План впровадженя навчального проекту .

Модуль 11

В цьому модулі мені вдалося завершити портфоліо та підготувати його до презентації. По закінченню проекту я дізналася багато дуже цікавої та наобхідної для мене, як вчителя, інформації, починаючи зі створення буклетів, бюлетнів, ЗХД-таблиць, організаційних діаграм, презентацій і закінчуючи новими термінами (фасилітація)та методами навчання. Я поглибила свої вміння користування інтернет ресурсами та компютером. Знаю, що ці зання я буду використовувати в подальшому. Дуже вдячна нашим тренерам- Ірині Миколаївні та Світлані Григорівні за цікаву та необхідну інформацію.