Робота у музеї

Материал из ЗапоВики
Версия от 13:53, 31 октября 2014; Шпигун Людмила (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Робота у музеї Сьогодні у час новітніх технологій, розвитку технічної сфери, застосування сучасних різноманітних засобів спілкування на відстані, необмежених можливостей пізнання, людина як частка природного середовища все частіше звертається до необхідності збереження у навколишньому середовищі якомога більше різноманітних представників рослинного та тваринного світу – як необхідності перш за все власного подальшого благополучного існування. Наш навчальний заклад досягнув статечного віку – за тридцять років. Місто наше відзначило влітку цього року вже 41 річницю – всього на десяток років трохи старше за гімназію. У виховній роботі гімназії достатньо часу приділяється уваги організації та проведенню різноманітних акцій та проектів.

Метою екологічного виховання є формування в учнів екологічного мислення та свідомості. Екологічну свідомість, як моральну категорію, необхідно виховувати у дітей з раннього віку через безпосередню участь у екологічних акціях, зелених суботниках, екомарафонах, дослідницькій діяльності У гімназії багато років працює музей кімнатних рослин. На сьогодні там росте понад 30 видів рослин. Це в основному рослини , які мають багату вегетативну масу. Рослин, які красиво квітнуть мало, тому що розташований музей у кімнаті з освітленням лише у першій половині дня.


Головними завданнями роботи музею є: - сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу ЕБГ «Гармонія»; - розширення та поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді засобами позакласної, позашкільної роботи; - розвиток її творчих інтересів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи; - формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного та майбутнього України; - допомога педагогічному колективу ЕБГ у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами учнів; - вивчення, охорона і пропаганда вирощування кімнатних рослин різних місцевостей, як важливої складової інтер’єру;

На початку навчального року музей переїхав до більшого за розмірами приміщення – балкону другого поверху і одним з основних напрямків роботи на сьогодні є формування композицій за певними групами.

А також скомпоновано у групи рослини каланхое, узумбарські фіалки, традесканції, молочайні та цибулеві. У гімназії на протязі навчального року продовжено озеленення рекреацій та коридорів. В основному розташували тут мабуть найбільш витривалі до негативного впливу (шум, механічні пошкодження) кімнатні рослини – китайські рози (гібіскуси). Поселилися китайські рози від першого до третього поверху. Проведено роботи з формування крони молочаю хвощеподібного, тому що він досяг великих розмірів. Мабуть умови вирощування є для цієї рослини найбільш вдало підібраними. За планом роботи восени 2014 року проводилась робота з пересадки рослин у новий грунт та заміна вазонів на більші за розміром для забезпечення поліпшених умов розвитку кореневої системи. Певний обсяг роботи у музеї кімнатних рослин гуртківці провели під час оновлення паспортів рослин, які вийшли з ладу внаслідок намокання при поливі рослин у вазони.

Дослідницька робота з вегетативного розмноження кімнатних рослин, при використанні їх листків, почалася ще у травні місяці. Метою проведення досліду було встановлення впливу освітлення на утворення додаткових коренів. Завершилися у вересні висадкою у грунт рослин з добре розвинутим калусом та додатковими коренями. Але утворили корені не всі листки, а лише ті, які були поставлені до ємності з непроникними для світла стінками. Учні підтвердили цим дослідом, що швидше утворюються корені на листкових живцях, які поставлені до ємностей з непроникними для сонячного світла стінками. Дослід проводили для демонстрації на уроках біології у 7 класі.

На базі шкільної теплиці продовжує роботу живий куточок, в якому силами гімназистів та вчителів природничого циклу організовано пізнавальні екскурсії для молодших школярів та вихованців дитячих дошкільних закладів мікрорайону школи та міста. В ньому утримуються різноманітні тварини - від найменших мексиканських тарганів до найкрупнішого представника – крольчихи Асі та кроля Сені. Існує куточок вже більше десяти років та потребує постійної турботи, уваги, догляду. Що й здійснюють для них учні 10-Б класу,члени гуртка біологів –екологів, які навчаються у класі з поглибленим вивченням біології та екології. Гуртківці вилікували та створили умови для нормальної життєдіяльності степовій черепасі, яку з травмою голови підкинули під приміщення, де розташований куточок. Поряд із нею себе непогано почувають дві болотні черепахи, які теж потрапили до куточку від громадян міста. В наш швидкоплинний час кожна сумлінна людина повинна сприяти збереженню різноманіття живих організмів у навколишньому середовищі як запорука існування прийдешніх поколінь. Тому в гімназії приділяється багато уваги формуванню екологічної культури як під час проведення позакласної роботи так і під час уроків природничого циклу.

Вчитель біології ЕБГ «Гармонія» Шпигун Л.І.