Сайт-портфоліо. Банк веб-ресурсів Запорізької області

Материал из ЗапоВики
Версия от 11:23, 13 октября 2015; Dominic28 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Тип веб-ресурсу Адміністратор Посилання Анотація
Сайт Хляпова Ілона Олексіївна http://ilona-khlyapova.zp.sch.in.ua/ Добірка документів, які демонструють рівень підготовки та професіоналізму, показують рівень шкільної, позашкільної та громадської активності педагога, а також рівень навчальних та творчих досягнень учнів.