Сценарій "Правознавчий КВК" — различия между версиями

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск
м
Строка 1: Строка 1:
ПРАВОЗНАВЧИЙ КВК<br />
+
'''ПРАВОЗНАВЧИЙ КВК'''''Курсивное начертание''<br />
  
 
  Усе  життя – це гра,
 
  Усе  життя – це гра,

Версия 17:02, 25 сентября 2014

ПРАВОЗНАВЧИЙ КВККурсивное начертание

Усе життя – це гра,
І потрібно ще у дитинстві навчитися
Майстерно в неї грати 
І.В. Вишковський

Мета

педагогічна та соціально-правова допомога дітям у формуванні їхньої правової культури, розуміння ролі права в суспільстві, розвиток юридичного мислення, вироблення навичок правомірної поведінки, підвищення зацікавленості та інтересу молодого покоління до правових знань. Залучити учнів до змагань у знанні права та вмінні використовувати ці знання у розв’язуванні правових задач.

Хід правознавчого КВК

 • I. «Привітання»
 • II. Конкурс «Розминка»
 • III. «Юридичний марафон»
 • IV. Конкурс «Павутина»
 • V. Казкова правознавча лотерея
 • VI. «Мораль — Право»
 • VII. Конкурс «Інтелектуальний штурм»
 • VIII. Домашнє завдання.
 • IX. Правове рівняння
 • X. Інтелектуальний конкурс капітанів.
 • XI. Конкурс «Брейн-ринг»
 • XII. Нагородження.Добрий день, шановні учасники правознавчого КВК! Сьогодні в цьому залі зібралися команди юних правознавців, учні 9-х класів. Команди правознавців складаються з учнів 9-х класів, які не лише є юними громадянами України, але вже почали вивчати правознавство. Ви вже познайомилися з двома підрозділами підручника: «Правила і закони в суспільстві та твоєму житті»; «Ти – людина, громадянин, отже маєш права». Надалі вам належить познайомитися з розділами, що присвячені правовому регулюванню сімейних, трудових, цивільно-правових відносин, а також основних понять адміністративного та кримінального права. У свій час знаменитий стародавньоримський юрист Ульпіан висловив чудову думку: «Scientiajurisdignissimaest»(«сціентіаюрісдігніссіма ест»)- «знання права заслуговує найбільшої поваги» Всі ми є громадянами молодої незалежної держави – України, яка одержала світове визнання. Народ України прагне, щоб Україна потрапила до групи високорозвинених держав. Теперішнє покоління громадян України обрало шлях незалежності та демократії, а поколінням, що вступають у життя, належить йти по цьому шляху. Творчі змагання команд будуть оцінені журі у складі:


Правова наука точна і не допускає помилок. За помилки юристів розраховуються громадяни. Від правознавців вимагається високий професіоналізм, добре знання свого предмету. Тому судді будуть вимогливими до учасників конкурсу.І. «Привітання»

Команди по черзі презентують свою назву та девіз:

ІІ. Конкурс «Розминка» В основу цього конкурсу покладено принцип «Віриш - не віриш». Питанняставляться таким чином, що на них можнавідповісти: «вірю» або «не вірю». Кожна команда по черзівідповідає на запитання 1. Система загальнообов'язкових, формально визначених норм, правил поведінки, щовстановлюються й підтримуються державою та регулюютьважливісуспільнівідносини -СУ Б'ЄКТИВНЕ ПРАВО «-» (ОБ 'ЄКТИВНЕ ПРАВО) 2. Можливістьматиюридичні права й обов'язки -ПРАВОЗДАТНІСТЬ «+» 3. Виннадіяабобездіяльність особи, яка порушуєвстановленінорми права, завдаєшкоди й спричиняєюридичнувідповідальність - ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА «-» (ПРАВОПОРУШЕННЯ) 4. Обмеження, якінакладаються на особу в разіскоєння нею правопорушеннявідповідно до норм законодавства - ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «+» 5. Основний Закон держави, якийустановлюєосновижиттясуспільства й державного устрою, щомаєнайвищуюридичну силу -УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА«-»

   (КОНСТИТУЦІЯ)

6. Документ, нормативний акт, якиймаєвищуюридичну силу, приймаєтьсязаконодавчим органом державивособливому порядку -ЗАКОН «+» 7. Можливостілюдиниіснувати й розвиватися як особистість, задовольнятисвої потреби –ОБОВЯЗКИЛЮДИНИ «-»(ПРАВА ЛЮДИНИ). 8. Юридичновизначений, стійкій, необмежений у просторіправовийзв'язокміж особою і певною державою, щовизначаєїхнівзаємні права та обов'язки- ГРОМАДЯНСТВО «+». 9. Державнавлада в Україніздійснюється на засадах їїподілу на законодавчу, виконавчу та суверенну «-»(СУДОВУ). 10. Система норм права, щорегулюєпевну сферу суспільнихвідносин за допомогоювизначеного методу правового регулювання -ГАЛУЗЬ ПРАВА «+»

ІІІ «ЮРИДИЧНИЙ МАРАФОН» Питаннякожнійкоманді по черзі. 1. Основний Закон України? (Конституція) 2. Україна — демократична держава або недемо¬кратична? (Демократична) 3. Яка освіта в нас обов'язкова? (Повнасередня) 4. Основнийміжнародний документ про права дитини? (Конвенція про права дитини) 5. У якомувіцігромадянипризиваються на вій¬ськовутермінову службу? (Уповні 18 років) 6. Як називається особа, якій не виповнилося 18 років? (Неповнолітня) ІV. Конкурс «Павутина» Розташувати правильно букви й визначитислова. 1. УЕТДПТА (Депутат) 2. АНКОЗ (Закон) 3.ЗДИЕТНПЕР (Президент) 4. ОДАВАТК (Адвокат) 5. Ж Ю Д Б Т Е (Бюджет) 6.НТКОИСЯЦУІТ(Конституція)

V. Казковаправознавча лотерея

1. Згадайтеказку О. Толстого «Золотий ключик абопригодиБуратіно». Назвітьусіхперсона¬жів, якіскоювалиправопорушення. (Карабас Барабаc,КітБазіліо, ЛисицяАліса...) 2. Казка Г.-К. Андерсена «Дюймовочка». Якізло¬чини вчинили протиДюймовочки? (Приму¬шення до одруження, утриманняпід замком...) 3. Російськанароднаказка «Колобок», Які права встигвикористати Колобок у своємужитті? (Свобода слова та пересування) 4. Якітварини в казці О. Толстого «Золотий ключик, абоПригодиБуратіно» виконували роль поліцейських? (Собаки) 5. Казка «Троє поросят». Уявіть, щови — суддяЛісового суду. До вас звернувсяпотерпілий Вовк зіскаргою на поросят. Яку відповідьвийомудасте? 6. Казка «Попелюшка». Які права Попелюшкипорушувалися в ційказці? Хтоїхпорушував? (Невиконання батьками обов'язкупіклування про дитину, приниженнягідності) 7. Казка О. Толстого «Золотий ключик, абоПри¬годиБуратіно». Чи правильно вчинили полі¬цейські, якісхопилиБуратіно і не дали йомусказатижодного слова на своєвиправдання? Відповідьобґрунтуйте. (Неправильно) 8. Казка «Вовк і семеро козенят». Якепокараннячекало Вовка за вчинений ним злочин? Щоцебув за злочин? (Відповіднодо замаху на вбивство) 9. Російськанароднаказка «Колобок». Чи пра¬вильно вчинив Колобок, коли втікіз дому? Поясніть свою думку. (Порушенняобов'язківдитини, бродяжництво) 10. Казка О. Толстого «Золотий ключик». Як нази¬валасякраїна, в яку шахраї водили Буратіно? Чому вона так називається? (КраїнаБовду¬рів) 11. Казка «Колобок». Хто в ційказціскоївнайнебезпечнішийзлочин? Чомуви так вважаєте? (Лисиця) 12. Казка Ш. Перро «Кіт у чоботях». ЧискоївякесьправопорушенняКіт у чоботях? Пояс¬ніть. (Шахрайство, заволодіння чужим майном) 13. Казка Г.-К. Андерсена «Снігова королева». Якийзлочин учинила Снігова королева? (На¬сильнеутримання, позбавленнясвободи думки та пересуваня) 14. Казка «Колобок». Чипорушували права Ко¬лобкаДід та Баба? Поясніть свою думку, (Не¬виконанняобов'язкупіклування) 15. Мультфільм «Ну, постривай!». Чиправо¬мірнодіяв Вовк, хапаючичужітранспортнізасобиподаючисьнавздогін за Зайцем? (Не¬правомірно)

VІ.«Мораль — Право» Визначити, які з наведених норм належать до моральних, а які — до правових. 1. Утранспортіпоступатисямісцем старшим. 2. Не кажітьнеправди. 3. До кримінальноївідповідальностіпритягаютьосіб, яким до того моменту, як вони вчинили злочин, виповнилося 16 років. 4. Переходьте дорогу в зазначеномумісці. 5. Не крадіть. 6. Не залишайтедрузів у біді. 7. ГромадяниУкраїниперебуваютьпідзахистомдержави. 8. Носитибруднийодягнегарно. 9. Обов'язокгромадянина — ратии участь у ви¬борах. 10. Любітьближнього як самого себе.

VІІ.Конкурс «Інтелектуальний штурм» Кожнійкоманді по черзізадаютьзапитання. 1. Коли булопроголошенонезалежністьУкраїни? (24 серпня 1991 року) 2. Назвітьнайвищідержавні посади в нашійкраїні.(Голова Верховної Ради, Президент,Прем'єр-міністр) 3. Якийдержавний орган влади в Україні є най¬вищимзаконодавчим?(Верховна Рада України) 4. Якийдержавний орган влади в Україні є найвищимвиконавчим та розпорядним? (Уряд, КабінетМіністрівУкраїни) 5. Коли булоприйнятоКонституціюУкраїни, за якоюживе держава?(28 червня 1996 року) 6. Хтобув першим Президентом в історіїУкраїни? (Михайло Грушевський) 7. Зякого року людинаможеобиратигрома¬дянство? (З 18 років) 8. До якоговікулюдинавважаєтьсядити¬ною?(До 18 років) 9. Основне право людини.(На життя) 10. Можливістьдіяти без заборон, за вибо¬ром.(Свобода) 11. Щозабезпечуєдемократичний характер держави? (Права і свободигромадян) 12. Якіосновнідокументизакріплюють права дитини?(Конвенція про права дитини, Деклараціяправ дитини) VІІІ.Домашнє завдання Команди по черзі представляють розроблену ними інсценізовану рольову гру «Правова ситуація» ІХ. Правове рівняння (А + Б): В-Г = де А—кількістьдепутатівВерховної Ради України; Б — пенсійний вік для чоловіків; В — термін повноважень Верховної Ради України; Г — шлюбний вік для чоловіків.

Х. Інтелектуальний конкурс капітанів Капітани команд отримують правову ситуацію, аналізують та знаходять правильний вихід із неї. 1. Батьки 17-річного Богдана вирішиливиїхати на постійнемісцепроживання доРосії, звідки родом батько. Вони подали заяву про вихід з українськогогромадянства і набуттяросійськогогромадянства. Хлопецьготовийпереїхати доРосії разом з батьками, але не хочевтрачатиукраїнськегромадянство. Чиможнавирішитицепитаннявідповідно до йогобажання? Відповідь:згіднозі ст..18 Закону України «Про громадянствоУкраїни» виїзд за межікраїни на постійнемісцепроживання не призводить до втратигромадянства, крім того, змінагромадянства у віцівід 14 до 18 роківможливатількизізгодинеповнолітнього. Таким чином, Андріймає право на збереженняукраїнськогогромадянства. 2. Троєпідлітків, віком 14-ти, 15-ти та 16-ти років напали на перехожого й погрожуючиножем, намагалисьвідібрати в ньогогаманець. Захищаючись, перехожий завдавпідліткам легких тілеснихушкоджень. Чи буде перехожий притягнутий до відповідальності ? Відповідь: ми маємо приклад необхідної оборони, тобто коли людиназахищаєсвоє право на життя, здоров'я та майно і цейзахист не перевищуємежінеобхідної оборони. Це одна з обставин, щовиключаєюридичнувідповідальність і не є протиправною. Конкурс ораторського мистецтва капітанів. Протягом 3 хв. необхідно переконати журі, що в майбутньому ви станете найкращим президентом України. ХІ. Конкурс «Брейн-ринг»

1. Орган законодавчоївлади. (Парламент) 2. Нормативний акт вищої юридичної сили. (Закон) 3. Особи без громадянства. (Апатриди) 4. Психічнеставлення особи до здійсненого правопорушення. (Вина) 5. Правовийзв'язокміжособою та державою. (Громадянство) 6. Дія або бездіяльність, щопорушуєнорми права. (Правопорушення) 7. Урочистацеремоніявступуна посаду головидержави. (Інавгурація) 8. Групигромадян, які не є українцями за національністю, виявляютьпочуттянаціональногосамоусвідомлення. (Національніменшини) 9. Найбільш тяжке та небезпечне правопорушення. (Злочин) 10. Основний Закон держави. (Конституція) 11. Система встановлених державою загальнообов’язкових, формально визначених норм, що регулюють найважливіші суспільні відносини. (Право) 12. Особи, які перебувають на території однієї держави, а мають громадянство іншої. (Іноземці)

ХІІ. Нагородження