Участник:Дзюбенко Оксана Антоновна — различия между версиями

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 78: Строка 78:
 
[[Файл:ДзюбенкоОксанафайл1.jpg|ДзюбенкоОксанафайл1.jpg]]
 
[[Файл:ДзюбенкоОксанафайл1.jpg|ДзюбенкоОксанафайл1.jpg]]
  
=='''Русский язык. 5 класс'''==
 
  
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pRERiOXJqcUxoam8/view?usp=sharing Способы словообразования]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pVDVpQUNDV3J4TVU/view?usp=sharing Разделительный "ъ" и "ь" знак]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pREFRTFJ4ano5VkE/view?usp=sharing Второстепенные члены предложения]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pMTFpWjRhbkRWcDA/view?usp=sharing Главные члены предложения]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pSGh0c0QxQnhyZGc/view?usp=sharing Гласные и согласные звуки]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pME40NUVuODVpMmc/view?usp=sharing Звонкие и глухие согласные]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pTzl5bGg0TjNwd2c/view?usp=sharing Звуки речи и буквы]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pOEhDanNnbzNIWjg/view?usp=sharing Звуки речи]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pREFZQmlzS2M3WTQ/view?usp=sharing Значение букв "Я", "Ю", "Е", "Ё"]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pN1BxcjZjZnFPR1k/view?usp=sharing Имя существительное, как часть речи]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pSHBzS3pHSzg3MWs/view?usp=sharing Корень слова]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pZkJfTXdSN0tGaEE/view?usp=sharing Морфемика]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pYzRZZFBERkFVQUU/view?usp=sharing Мягкий знак после щипящих]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pSUFPdFctUWF0VlU/view?usp=sharing Написание разделительного "ь" и "ъ" знаков]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pVFRzQk9xSGpjUk0/view?usp=sharing Обозначение мягкости согласных при помощи "Ь"]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pWHZrWkZ0cnZsUTQ/view?usp=sharing Однозначные и многозначные слова]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pRFFUSjlaV3UySEU/view?usp=sharing Понятие о синтаксисе и пунктуации]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pNXNJNEtJRnc1ZEk/view?usp=sharing Безударные гласные в корне слова]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pWGFudFZfVzQ1X2c/view?usp=sharing Правописание гласных после щипящих]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pWExNOVIwc1NvNEU/view?usp=sharing Правописание двойных согласных в корне и на стыке морфем]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pc2JVSnRjZEp1dHc/view?usp=sharing Правописание звонких и глухих согласных в корне слова]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pdDZRWVRnQTRJSEk/view?usp=sharing Гласные "И"-"Ы" после "Ц"]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pSEx4MU9SUFRnajA/view?usp=sharing Правописание непроизносимых согласных]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pX3dHRlhBTlBDU1k/view?usp=sharing Правописание приставок на "-з", "-с"]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pTEd1WE51NVE2dlE/view?usp=sharing Приставки пре- и при-]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pU1lRS3V4eWU2ckk/view?usp=sharing Правописание приставок пре- и при-]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pQ2Q4QTRDdmgzM2M/view?usp=sharing Правописание согласных корня перед суффиксами]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pdmlmWE1SMTFRa1k/view?usp=sharing Предложение]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pVTdsaEdvbUxNOGM/view?usp=sharing Предложения с вводными словами]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pYm5hOVNPV2gwUkU/view?usp=sharing Предложения с обращениями]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pVG45b0xzOFYzWXc/view?usp=sharing Предложения с однородными членами]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pTHluaXF5S0tLaHc/view?usp=sharing Предложения с прямой речью]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pTk44MU1PZVo1aUE/view?usp=sharing Приставка и суффикс]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pMWpqUVlLVWhLcVE/view?usp=sharing Проверка написания суффиксов -ек и -ик]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pYjRiSnFweWEzZGM/view?usp=sharing Презентация "Глагол"]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pX3VKYzV1bWFwT00/view?usp=sharing Имя существительное]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pM2hyVVJpeXBNZ1E/view?usp=sharing Окончание]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8paW5qeXpiZDVkMzQ/view?usp=sharing Предложение]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pUUJyME16SmFvMzg/view?usp=sharing Союз]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pN2d3YWVxaXVfLWs/view?usp=sharing Имя прилагательное]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pWTVkcDVzZGJSVHM/view?usp=sharing Местоимение]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pTTJyaEVvT2NMTEk/view?usp=sharing Наречие]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pdVhmRXoyQkU0U0U/view?usp=sharing Предлог]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pZFpmY0NKcGxwY2s/view?usp=sharing Глагол]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pOWxrbnpLTE5odG8/view?usp=sharing Слог. Правила переноса слов]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pbFVDemVtODl5NlE/view?usp=sharing Предложения по эмоциональной окраске]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pNlE0Z0twY0pub2s/view?usp=sharing Предложения по цели высказывания]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pbS1SWHZtUExCS28/view?usp=sharing Словосочетание]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pVDlIYkdVZmFZNjA/view?usp=sharing Чередование в корне слова]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pUThYNTdpdVB3WlE/view?usp=sharing Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pVHp5SnhBWUYtMUE/view?usp=sharing Гласные "о" и "ё" после щипящих]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pekdEbnlxSmREek0/view?usp=sharing Правописание слов с приставками на -з (-с)]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pWTM1alJFeUZNNGs/view?usp=sharing Правописание приставок пре-, при-, пред-]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pakZVQ2lwQTNrQXc/view?usp=sharing Проверяемые безударные гласные в корне]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pMlZ6M3VOT1pFQ1k/view?usp=sharing Правописание суффиксов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-)]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pVDE0V0JwX2UwUFU/view?usp=sharing Чередующиеся безударные гласные в корне]
 
 
[https://drive.google.com/file/d/0B245w7SPhk8pU0phSldvcm80aGs/view?usp=sharing Синонимы, антонимы, омонимы]
 
  
 
[[Категория:Участник]]
 
[[Категория:Участник]]
 
[[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]]
 
[[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]]

Версия 11:05, 14 марта 2017

Регион: г. Энергодар

Содержание

І. Інформація про педагога:

Посада:

  • учитель російської мови та літератури

Навчальний заклад :

Координаты:

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

освіта:

  • вища

Контакты:

  • раб. телефон: (06139) 6-34-98
  • e-mail школы: oosh2@ukrpost.ua
  • e-mail: 0953199628o@gmail.com
  • Мой блог

Стаж 19 років

ІІ. План самоосвітньої діяльновті (перспективний,річний)

Алгоритм работы над научно-методической проблемой:«Розвиток творчих здібностей учнів як аспект реалізації діяльнісного підходу на уроках російської мови та літератури»

Карточка комплексной оценки профессиональной деятельности педагогического работника в межаттестационный период

ІІІ. Матеріали роботи над науково-методичною темою самоосвіти

Міський теоретико-практичний інтернет-семінар "Групові форми роботи на сучасному уроці". Презентація з теми "Умови ефективності групової роботи"

Конкурс знавців російської мови - 2014

Презентация "Любимые поэты"

ІV. Корисні посилання

Инфографика
131cbpj9p0uo.4zkmyr.7038.jpg

Карта знаний

ДзюбенкоОксана файл2.jpg

Интерактивные упражнения
Упражнение 1
Стенгазета
Стенгазета
Интересное на Ютубе
Открытый урок по русскому языку

The media player is loading...
Кроссворды
Кроссворд

Гугл-карта

Студенческие годы

Фотоальбом
Фото

Гугл-форма

Ссылка на прохождение

Ссылка на результат

Документ
документ

Облако слов
ДзюбенкоОксанафайл1.jpg