Хмарні технології G Suit від Google

Материал из ЗапоВики
Версия от 12:11, 12 ноября 2019; Dominic28 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси

Реєстрація домена, адміністрування

Classroom

Сервіси Google

Інші налаштування/можливості

Конкурси та проекти Google

Конкурси

Проекти

Сервіси Google

Соціальні мережі

Освітні соціальні мережі

Сервіси Google

Мобільні додатки Google

Приклади використання Google

Використання Google Диск

Використання Google Map

Використання Google презентацій